Category Bez kategorii

0

Historia kopalni złota

Jest wiele historii na temat różnych kopalni złota. Za intensywnym rozwojem wydobycia nie szedł jednak równie intensywny postęp techniczny, a rabunkowa gospodarka i maksymalne nastawienie na zyski doprowadziły do wielu tragicznych katastrof górniczych. Najstarsze prace wydobywcze prowadzono w okolicach Złotego Stoku już przed naszą erą. Od tego czasu aż do lat dzisiejszych zdołano wydrążyć przeszło 300 km sztolni, szybów i chodników rozmieszczonych aż na 21 poziomach. Największy rozkwit górnictwa złota przypadł w Złotym Stoku . Jedną z największych było zawalenie się głównego szybu w sztolni „Złoty Osioł”, głębokiego na 72 m. Zginęło wtedy 59 górników...

Read More
0

Kamieniołom

Kamieniołomów nie należy mylić z kopalniami odkrywkowymi które wydobywają skały sypkie takie jak piaskownie lub żwirownie. Nie są nimi także odkrywkowe zakłady górnicze eksploatujące skały zwięzłe o stosunkowo małej twardości np.węgiel brunatny, glinka ogniotrwała, czyli takie, które można urabiać za pomocą koparek. W Polsce w kamieniołomach wydobywa się głównie: granit, bazalt, wapień, piaskowiec, marmur, melafir, sjenit. Eksploatację w kamieniołomach można podzielić na dwie zasadnicze gałęzie w celu pozyskania bloków skalnych, z których produkuje się następnie foremne elementy kamienne takie jak kostka brukowa, krawężniki, płyty kamienne – do takiej eksploatacji nadają się wyłącznie złoża o odpowiedniej blocznoścido produkcji kruszyw łamanych (grys, kliniec, tłuczeń)...

Read More
0

Czym zajmuje się górnictwo

Jak wiadomo górnictwo jako dziedzina nauki, zajmuje się wydobywaniem górniczym i mapami górniczymi, robotami górniczymi udostępniającymi, przygotowawczymi ,technologią drążenia wyrobisk i eksploatacji różnego rodzaju kopalin sposobem: odkrywkowym, podziemnym i otworowym,przewietrzaniem kopalń,przeróbką mechaniczną kopalin,budową maszyn i urządzeń górniczych, dostarczaniem energii, transportem kopalnianym , odwadnianiem, zagrożeniami górniczymi : wodnymi, metanowymi, klimatycznymi, radiacyjnymi, tąpnięciami, osuwiskowymi, wstrząsami, wyrzutami gazu i skał, obwałami,systemami łączności i monitoringu,oddziaływaniem eksploatacji górniczej na środowisko,wydobywaniem kopaliny,składowaniem kopalin i skały płonnej, bezpieczeństwem pracy, prawem geologicznym i górniczym, organizacją procesów górni...

Read More
0

Wydobycie miedzi

Miedź jest pierwiastkiem chemicznym, jest miękkim ciałem stałym, który ma czerwono-brązową barwę oraz ma bardzo bobre przewodnictwo cieplne oraz elektryczne. Miedź wykorzystywana jest między innymi w urządzeniach elektrycznych np. w radiatorach, w budownictwie jako piorunochrony, w przemyśle używa się jej do lutowania i spawania lub w jubilerstwie jako dodatek do zlota czy srebra do wyrobu biżuteri. Rudy miedzi tworzą bardzo często samodzielne złoża, najczęściej pochodzenia magmowego, osadowego i metamorficznego. Współwystępuje z molibdenem, cynkiem, siarką, ołowiem, złotem i srebrem. Znaczne ilości miedzi uzyskuje się też ubocznie ze złóż innych metali. Związki miedzi są używane m.in...

Read More
0

Modele przestrzenne węgla kamiennego

Model kopalni jest to przestrzenny podział złóż w granicach calego obszaru górniczego. Dzielimy go na poziomy, piętra i pola eksploatacyjne, a również na szyby, szybiki oraz przekopy. Rownież są to wyrobiska przygotowawcze w wykonanych w złożu chodników, pochylń upadowych. Czynnikami decydującymi o strukturze kopalni są : kształt obszaru górniczego, naturalne warunki zalegania oraz ocywiście zagrożenia naturalne. W polskim górnictwie węglowym stosowane są modele : węglowy (złożowy, przecznicowy), kamienny (geometryczny), kamienno-węglowy (mieszany). Model węglowy złożony jest z szybów i przecznic wydrążonych od szybów w kierunku prostopadłym do rozciągłości pokładów . Zakres takich robót kamiennych jest minimalny...

Read More
0

Kilof

Jest to narzędzie służące do rozdrabniania większych części skalnych i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża, które potem można usuwać np. za pomocą łopaty. Kilofy wykorzystywane są w górnictwie i kamieniarstwie. Składa się z ostrza w kształcie wydłużonego i niekiedy zakrzywionego klina, osadzonego w końcowej części na drewnianym stylisku. Niekiedy kilof posiada dwa ostrza po obu stronach styliska, lub jedno ostrze spiczaste a drugie spłaszczone. Kilof z jednym ostrzem nazywany jest oskardem. W górnictwie stosowano różne rodzaje kilofów: cięższe do bezpośredniego wydobywania miękkich i średnio twardych skał i lżejsze do wykonywania wrębów. Niektóre kilofy posiadają wymienne ostrza...

Read More
0

Źródła energii

W Polsce w bardzo niewielkim stopniu korzysta się z alternatywnych źródeł energii, w rzeczywistości sami możemy wybierać pomiędzy różnymi źródłami energii, jakimi są energia wiatru – zaletą tej metody uzyskiwania energii jest fakt, iż jest ona zupełnie odnawialna. Istnieją jednak też wady, a mianowicie: duży poziom hałasu pochodzący z siłowni, spora nieprzewidywalna zmienność wiatru, możliwość zakłócenia ultrakrótkich fal. Energia wody – dzięki tej metodzie można ustabilizować stosunki wodne, chronić tereny przed powodziami, odgrywa ona rolę w rolnictwie i leśnictwie, lecz jednocześnie podnosi się zwierciadło gruntowych wód, dlatego staje się konieczne przeprowadzanie odwadniania. Dodatkowo, zwłaszcza w trakcie roztopów, mogą pojawiać się różne awarie wodnych zapór...

Read More
0

Zapotrzebowanie na surowce

Podstawą naszej jakiejkolwiek działalności produkcyjnej, jest oczywiście energetyka, a nasz kraj jest krajem zasobnym w węgiel kamienny oraz węgiel brunatny. Ropa naftowa i gaz ziemny są wydobywane w ilościach niewystarczających dla nas i dlatego zmuszeni jesteśmy do ich importu z innych krajów. Węgiel kamienny jest głównym surowcem energetycznym. W ostatnich latach spada jednak wielkość wydobycia węgla kamiennego. Główną przyczyną jest mniejsze zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce i mała konkurencyjność na rynkach światowych. Tworzywa sztuczne stanowią jeden ze sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania ropy naftowej...

Read More
0

Rafineria ropy naftowej

Zakład wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce które wytwarzane są z ropy naftowejto właśnie Rafinerie. Na skalę przemysłową rektyfikacja ropy naftowej odbywa się w rafineriach, w kolumnach rektyfikacyjnych. Każdy z otrzymanych produktów rozdziela się dalej (np. mazut na wazelinę i parafinę) lub poddaje się innym przemianom chemicznym (np. dostosowanie benzyny jako paliwa do silników spalinowych)...

Read More
0

Ratownictwo górnicze

Jest to dział ratownictwa zajmujący się udzielaniem pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków pracy po zaistnieniu tych zdarzeń oraz działalnością prewencyjną i szkoleniową w kopalniach. Podstawą ratownictwa górniczego w polskich kopalniach węgla kamiennego są ratownicy górniczy zgrupowani w zakładach górniczych. W każdym zakładzie górniczym prowadzącym roboty górnicze są drużyny ratownicze liczące od kilkunastu do 80 ratowników. Łącznie ratowników w zakładach górniczych jest ponad 6 tys. Jest to jądro ratownictwa górniczego...

Read More
0

Eksport węgla

Polski eksport trafia przede wszystkim do krajów znajdujących się w zasięgu najbliżej polskiego górnictwa. Chodzi o kraje, gdzie węgiel można dostarczyć koleją, możliwie niskim kosztem, czyli o Niemcy, Czechy, Austrię, Węgry i północne Włochy. Szanse na zwiększenie eksportu polskiego węgla upatruje się w całkowitym wstrzymaniu jego wydobycia w Niemczech. Dzięki temu taka sytuacja może wygenerować popyt w Niemczech na wiele milionów ton węgla. Szansą na zwiększenie eksportu może być całkowite wstrzymanie wydobycia węgla kamiennego w Niemczech w kolejnych latach. Węglokoks wyeksportowałby jeszcze więcej węgla, ale eksport ogranicza tabor kolejowy: po prostu brakuje węglarek. Eksport jest większy niż przed rokiem ...

Read More
0

Sól kamienna

W przemyśle chemicznym albo spożywczym, bardzo ważną rolę odgrywa sól kamienna, ktora może być stosowana jako środek do rozmrażania albo to zwalczania ślizgości na drodze podczas zimy. Zastosowanie soki kamiennej jest bardzo wszechstronne: wykorzystujemy ją mniej więcej jako produkcję sody czy chloru w przemyśle chemicznym, jako sól kuchenna ma zastosowanie w przemyśle spożywczym, do przyprawiania różnych potraw oraz stosuje się ją jako środek konserwujący żywność głównie mięso, ryby i sery, ponieważ sól ogranicza rozwój bakterii, a w większym stopniu powstrzymuje go zupełnie. Sól należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, do którego można wrzucić ziarnko ryżu lub kawałeczek laski cynamonu, które mają właściwości wciągania wilgoci...

Read More
0

Skały zwięzłe

Przodek nadsięwłomu może być prowadzony w skałach zwięzłych bez obudowy ścian do wysokości 5 m od pomostu roboczego, a w skałach średniozwięzłych – do wysokości 4 m. Przy nadsię- włomach o powierzchni przodku ponad 6 m2 czoło przodku należy przed opuszczeniem urobku z pomostu roboczego mocno obudować stropnicami.

Read More
0

Metale ziem rzadkich

Zazwyczaj metale ziem rzadkich spotykamy w formie węglanów, tlenków, fosforanów i krzemianów. Pierwszym odkrytym minerałem zawierającym pierwiastki z tej grupy (m.in. cer i itr, obok żelaza i krzemu) był gadolinit, znaleziony przez szwedzkiego chemika Carla Arrheniusa w kopalni w szwedzkim Ytterby, która to miejscowość dała nazwę czterem spośród nich (terb, erb, iterb, itr). Chociaż znaczne zawartości mogą występować w setkach minerałów, tylko niewiele z nich ma znaczenie ekonomiczne, są to m.in. bastnasyt, loparyt, monacyt, ksenotym, fergusonit. Złoża REE można podzielić na pierwotne i wtórne...

Read More