0

Wydobycie miedzi

Miedź jest pierwiastkiem chemicznym, jest miękkim ciałem stałym, który ma czerwono-brązową barwę oraz ma bardzo bobre przewodnictwo cieplne oraz elektryczne. Miedź wykorzystywana jest między innymi w urządzeniach elektrycznych np. w radiatorach, w budownictwie jako piorunochrony, w przemyśle używa się jej do lutowania i spawania lub w jubilerstwie jako dodatek do zlota czy srebra do wyrobu biżuteri. Rudy miedzi tworzą bardzo często samodzielne złoża, najczęściej pochodzenia magmowego, osadowego i metamorficznego. Współwystępuje z molibdenem, cynkiem, siarką, ołowiem, złotem i srebrem. Znaczne ilości miedzi uzyskuje się też ubocznie ze złóż innych metali. Związki miedzi są używane m.in. do produkcji farb, do barwienia szkła i porcelany, do wytwarzania powłok ochronnych, oraz jako katalizatory, a także w lecznictwie. Najważniejsze złoża miedzi występują w Chile, USA, Rosji, Polsce i niektórych państwach afrykańskich. Rudy miedzi oraz jej związki są zabójcze dla wielu mikroorganizmów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>