0

Odeskowanie metalowe

Odeskowanie metalowe stosuje się wówczas, gdy długość betonowanego odcinka szybu przekracza 100 m. Odeskowanie to jest lekkie, łatwe w montażu i demontażu oraz pozwala na wielokrotne użycie. Najczęściej odeskowania te wykonuje się z kątowników i pokrywa blachą grubości 3 do 4 mm. W zależności od średnicy szybu odeskowanie składa się z sześciu do ośmiu segmentów. Od wewnętrznej strony poszczególne części zaopatrzone są w uchwyty ułatwiające montaż i demontaż oraz w specjalne zamki, łączące poszczególne segmenty między sobą. Pierścienie odeskowań łączy się z sobą za pomocą sworzni lub śrub.

Read More
0

Wykonywanie robót strzelniczych

Wydawania środków strzelniczych dokonują w komorze wydawczej podziemnego składu MW – wydawcy MW do rąk osób upoważnionych do wykonywania robót strzelniczych. Wydawanie środków strzelniczych w ilościach potrzebnych na przeciąg jednej zmiany odbywa się wyłącznie na podstawie zapotrzebowania wpisanego przez osobę dozoru ruchu danej zmiany do dziennika strzałowego.

Read More
0

Górnictwo morskie

Wody mórz i oceanów w strefach o klimacie suchym są od wieków wykorzystywane jako źródło soli kamiennej, uzyskiwanej metodą odparowywania wody w płytkich basenach budowanych przy brzegach mórz . Z wody morskiej uzyskuje się też od dawna sole potasowe i magnezowe oraz brom i jod. Rozwój techniki umożliwił rozpoczęcie wydobycia innych cennych surowców mineralnych metodami górnictwa morskiego. Do wierceń morskich poszukiwawczych i eksploatacyjnych stosuje się pływające jednostki wiertnicze, wyposażone w urządzenia nie różniące się zasadniczo od stosowanych na lądzie. Do eksploatacji osadów dennych na szelfach używa się barek i statków-koparek, stosowanych w budownictwie morskim, oraz statków specjalnych, przeznaczonych tylko do celów górnictwa morskiego...

Read More
0

Pomiar poziomu zwierciadła wody

Jednym ze sposobów pomiaru poziomu zwierciadła wody jest stosowanie pływaka umocowanego na lince stalowej o średnicy 2,0 mm (rozeznaje się moment uderzenia pływaka o powierzchnię wody).

Read More
0

Zawód górnika

Zawód górnika to zawód szczególny, bo jego praca jest wykonywana w podziemiach, czyli w warunkach bardziej niebezpiecznych niż inny człowiek przebywa i żyje. Górnik, aby sprostać wymaganiom przyrody oraz realizować wytyczone cele musi rygorystycznie przestrzegać obowiązujących zasad postępowania. Specyfikę kopalnianej rzeczywistości tworzą rożne czynniki takie jak: odcięcie od zewnętrznego świata, przebywanie w zamkniętej przestrzeni, brak naturalnego światła, brak dostatecznej ilości tlenu, obecność różnych gazów, pyłu, wysokiej i niskiej temperatury oraz ciągłe zagrożenie zdrowia i życia. Z wykonywaniem pracy górnika wiążą się ciągłe niebezpieczeństwa. Dlatego duże znaczenie dla tego zawodu mają wzory zachowań...

Read More
0

Zastosowanie węgla kamiennego

Główne zastosowanie jakie ma węgiel kamienny w Polsce zanjdujemy przedewszystkim w energetyce. Elektrownie oraz elektrociepłownie węglowe stanowią w Polsce podstawowe źródło energii . Poza tym węgiel kamienny wykorzystuje się również w chemicznym przemyśle przy produkcji kosmetyków oraz pestycydów. Węglowe elektrownie mogą wykorzystywać cieplną energię powstającą przy procesie spalania paliw, by przetwarzać ją w kinetyczną energię obrotowego ruchu turbin, następnie zaś w energię elektryczną przy użyciu generatorów. Metoda otrzymywania z węgla energii jest rozwiązaniem w różnym stopniu opłacalnym, w zależności od kraju, w którym jest stosowana. Jest to korzystny sposób w momencie, gdy węgiel jest w danym miejscu tani i łatwo dostępny...

Read More
0

Przegląd okresowy budynku to konieczność

Przegląd okresowy budynku jest koniecznościa. Niejedna firma takich przegladów wymaga i całkiem słusznie. Trzeba przecież sprawdzić rury, kanalizację, działanie wszystkich systemów. Warto o tym pamiętać, ponieważ brak przeglądów okresowych może grozić wypadkami i być bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Lokatorzy sami powinni domagać się przeprowadzania przeglądów okresowych, bo to dla nich bardzo ważna sprawa. Niejedna osoba chce mieć taki przegląd okresowy co pół roku. Zgodnie z przepisami co roku zupełnie wystarczy. Wysoka jakość przeglądów jest bardzo wazna, nie można sobie poradzić bez przeglądów tego rodzaju. Przeglądy są absolutną koniecznością i nie można ich pominąć. Dzisiaj klienci o takie przeglądy dbają, chcą je zamawiać i korzystać z nich nieustannie...

Read More
0

Wyrobiska górnicze

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa każda kopalnia musi mieć, co najmniej dwa zdatne do użytku wyjścia z wyrobisk podziemnych na powierzchnię. Każde z tych wyjść powinno być dostępne ze wszystkich poziomów i oddziałów wydobywczych w kopalni. Przepis ten zapewnia możliwość przewietrzania kopalni obiegowym prądem powietrza, gdyż jednym dojściem doprowadza się powietrze świeże, a drugim odprowadza się powietrze zużyte, jak również zapewnia możliwość wyjścia załogi na powierzchnię w przypadku awarii jednego z dojścia. Na uklad takich wyrobisk mają wpływ takie czynniki jak : zasoby kopaliny użytecznej i czas eksploatacji złoża, ukształtowanie powierzchni ziemi, kształt i tektonika złoża, zagrożenia wodne, metanowe i inne oraz skłonność do samozapalenia...

Read More
0

Mieszkania bez pośredników w Poznaniu są wyjątkowe

Mieszkania bez pośredników w Poznaniu są oferowane klientom. To ważne miejsca, w których można spędzać czas. Dzisiaj mieszkanie w Poznaniu jest symbolem luksusu. Klienci chcą takich mieszkań, które mają wiele do zaoferowania. Dobrej klasy mieszkania są nieodzowne, mają to, co najlepsze. Niejedna osoba pragnie cieszyć się wspaniałym standardem, bo wymagania Polaków rosną coraz szybciej. Nie wyobrażają sobie mieszkania w kiepskich, niskiej klasy warunkach. To dla nich podstawa codziennego funkcjonowania. Warto o tym pamiętać, warto poszukać ofert sprzedaży mieszkań bez pośredników. Dzisiaj klienci mają coraz większe oczekiwania oraz wymagania. Na pewno warto zabiegać o luksusy, które są klientom niezbędne i będą dla nich luksusem nad luksusy...

Read More
0

Wypadki górnicze

Pracując w kopalni jako górnik, oczywiście wiadomo że jest to praca bardzo niebezpieczna, która wiąże się z różnymi wypadkami. Najważniejsze przyczyny wypadków górniczych to zagrożenie metanowe, oberwanie się skał ze stropu i ociosów, wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych będących w ruchu bądź przy braku zabezpieczenia stanu wyłączenia jazdy przenośnikiem taśmowym nieprzystosowanym do jazdy ludzi, przebywanie w strefie zagrożenia od pracujących maszyn i urządzeń, niewłaściwe wykonywanie robót strzałowych czy prowadzenie prac pod wpływem alkoholu. Przy prowadzeniu takich robót zatem niezbędnym jest odpowiednie rozeznanie zagrożenia oraz zwiększenie nadzoru nad tymi robotami zarówno przez dozór jak i przodowych...

Read More
0

Węgiel kamienny

Każdy w szkole uczył się napewno o górnictwie i o węglu kammiennym. Węgiel kamenny jest skałą osadową, która powstała w erze paleozoicznej w karbonie. Taki węgiel ma barwę czarną, połysk jego jest matowy i posiada czarne rysy. Węgiel kamienny stosowany jest najczęściej jako paliwo, ale niestety jako udzial węgla w produkcji energi nie jest najlepszy i cały czas spada. Aby móc wydobyć taki węgiel kamienny, na świecie stosuje się dwie popularne metody, pierwsza z nich to metoda odkrywkowa a druga to metoda głębinowa. Największe złoża węgla kamiennego możemy zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, w Rosji oraz w Chinach. Właściwości węgla kamiennego to : spiekalność, zawartość składników lotnych, ciśnienie rozprężania oraz ciepło spalania...

Read More
0

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny odgrywa znacznie mniejszą rolę w energetyce niż węgiel kamienny. Jest on surowcem energetycznym, który nie jest produktem międzynarodowej wymiany . Przyczyną tego jest mała kaloryczność oraz nieopłacalność transportu na większe odległości. Wykorzystywany jest głównie w elektrowniach zlokalizowanych pobliżu miejsc wydobycia. Jest także przetwarzany na brykiety oraz jako dodatek do nawozów. Mimo malej stosunkowo kaloryczności jest wartościowym paliwem dla elektrowni, ponieważ koszty jego wydobycia nie są duże, lecz eksploatacja odbywająca się w kopalniach odkrywkowych bardzo niszczy środowisko przyrodnicze. Największym wydobyciem węgla brunatnego do niedawna mogły poszczycić się Niemcy, w 1997 roku wydobycie wynosiło 177 mln ton. Jednak ostatnio znacznie zmalało, w 2001 r...

Read More
0

Ropa naftowa

Ropa naftowa, jest to olej skalny, który jest najważniejszym surowcem w celu otrzymywania cennych produktów w przemyśle naszym np. benzyny, nafty, olejów smarownych czy parafiny. Głównymi właściwościami ropy naftowej są : jej ciecz jest oleista, ma barwę od jasno brunatnej do czarnej, jej zapach jest bardzo charakterystyczny, jest łatwopalna, ma gęstość mniejszą od wody oraz nie miesza się z wodą. Obecnie ropy naftowej poszukuje się na każdym terenie ze względu na wyczerpywanie się złóż dotychczas eksploatowanych. Złoża ropy naftowej często łączą się ze złożami gazu ziemnego. Ropę naftowa wykorzystuję się od bardzo dawna, dawno temu używano jej właśnie do balsamowania zwłok, robienia pochodni, leków rożnych atakże jako środek do zapalania ognia...

Read More
0

Oskard

Oskard, czyli narzędzie wykorzystywany był najczęściej do robót ziemnych i odłupywania skał np. w górnictwie albo budownictwie. Składa się z obucha w kształcie pojedynczego ostrza , oraz styliska, na którego końcu ten obuch jest osadzony. To żeleźce, czyli głowica robocza oskarda, współcześnie zazwyczaj stalowe, waży kilka kilogramów, a stylisko ma długość około jednego metra. W oskardzie płaszczyzna ostrza nie wygłąda tak jak w siekierze, tylko jest prostopadła. Inne podobne narzędzia to kilof którego żeleźce z jednej strony jest spłaszczone, a z drugiej – zaostrzone w szpic. Oskard różni się tym, że ma nie dwie, tylko jedną spłaszczoną krawędź roboczą, dzięki czemu jest lżejszy i mniejszy, łatwiej też jest operować oskardem niż kilofem np...

Read More