0

Wypadki górnicze

Pracując w kopalni jako górnik, oczywiście wiadomo że jest to praca bardzo niebezpieczna, która wiąże się z różnymi wypadkami. Najważniejsze przyczyny wypadków górniczych to zagrożenie metanowe, oberwanie się skał ze stropu i ociosów, wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych będących w ruchu bądź przy braku zabezpieczenia stanu wyłączenia jazdy przenośnikiem taśmowym nieprzystosowanym do jazdy ludzi, przebywanie w strefie zagrożenia od pracujących maszyn i urządzeń, niewłaściwe wykonywanie robót strzałowych czy prowadzenie prac pod wpływem alkoholu. Przy prowadzeniu takich robót zatem niezbędnym jest odpowiednie rozeznanie zagrożenia oraz zwiększenie nadzoru nad tymi robotami zarówno przez dozór jak i przodowych. Ze względu na powtarzające się w ostatnich latach przyczyny wypadków i zdarzeń trzeba zwracać szczególną uwagę na funkcjonowanie w kopalniach układów transportowych, zagrożenie metanowe, zagrożenie związane z opadem skał ze stropu,funkcjonowanie kopalń objętych restrukturyzacją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>