0

Oskard

Oskard, czyli narzędzie wykorzystywany był najczęściej do robót ziemnych i odłupywania skał np. w górnictwie albo budownictwie. Składa się z obucha w kształcie pojedynczego ostrza , oraz styliska, na którego końcu ten obuch jest osadzony. To żeleźce, czyli głowica robocza oskarda, współcześnie zazwyczaj stalowe, waży kilka kilogramów, a stylisko ma długość około jednego metra. W oskardzie płaszczyzna ostrza nie wygłąda tak jak w siekierze, tylko jest prostopadła. Inne podobne narzędzia to kilof którego żeleźce z jednej strony jest spłaszczone, a z drugiej – zaostrzone w szpic. Oskard różni się tym, że ma nie dwie, tylko jedną spłaszczoną krawędź roboczą, dzięki czemu jest lżejszy i mniejszy, łatwiej też jest operować oskardem niż kilofem np. w ciasnych podziemnych chodnikach, od ciesielskiego topora odróżnia oskard większa długość żeleźca, ponadto do robót ziemnych nie musi być ono tak jak do robót ciesielskich dokładnie zaostrzone, od młotka budowlanego różni się większymi odeń rozmiarami i tym, że w żeleźcu brak części obuchowej, przeznaczonej do wbijania haków, klinów. Różne warianty narzędzi podobnych do oskarda wykorzystywane bywały w przeszłości także jako broń obuchowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>