0

Rafineria ropy naftowej

Zakład wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce które wytwarzane są z ropy naftowejto właśnie Rafinerie. Na skalę przemysłową rektyfikacja ropy naftowej odbywa się w rafineriach, w kolumnach rektyfikacyjnych. Każdy z otrzymanych produktów rozdziela się dalej (np. mazut na wazelinę i parafinę) lub poddaje się innym przemianom chemicznym (np. dostosowanie benzyny jako paliwa do silników spalinowych). Procesy rafineryjne można podzielić na dwie kategorie : Procesy zachowawcze – nie powodujące zmian chemicznych surowca, nie wpływające na wydajność produktu, a wpływające na ich jakość : destylacja wykorzystywana do rozdziału ropy naftowej na frakcje,absorpcja -wykorzystywana do usuwania gazów,krystalizacja – wykorzystywana do odparafinowania,ekstrakcja wykorzystywana między innymi do oddzielania węglowodorów,adsorpcja – wykorzystywana do oczyszczania gazów i cieczy. Procesy destrukcyjne – zmieniające skład chemiczny surowca i wpływające na wydajność produktów:kraking termiczny i katalityczny ,piroliza ,izomeryzacja,uwodornienie .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>