0

Wady nabytych środków strzelniczych

W razie stwierdzenia jakościowych wad nabytych środków strzelniczych zakład górniczy jest zobowiązany wstrzymać ich używanie oraz niezwłocznie dokonać reklamacji u dostawcy.

Zatrudnionym przy odbiorze z wytwórni lub stacji kolejowej oraz przy przewozie nie wolno używać otwartego światła i palić tytoniu. Przy transportowaniu MW i środków inicjujących na powierzchni kopalni środki transportowe powinny być zaopatrzone w napisy: „Uwaga! Materiały wybuchowe”.

Opuszczanie środków strzelniczych (MW i środków inicjujących) klatkami szybowymi do składów podziemnych odbywać się może tylko w specjalnych wozach i z prędkością nie przekraczającą przewidzianej dla zjazdu ludzi i to wyłącznie poza czasem przeznaczonym na zjazd i wyjazd załogi. Maszynista maszyny wyciągowej oraz sygnaliści na nadszybiu i podszybiu muszą być powiadomieni każdorazowo o rozpoczęciu transportu MW lub środków inicjujących i o jego zakończeniu. Użycie w tym czasie drugiej klatki tego samego wyciągu lub innego piętra tej samej klatki do innych celów jest wzbronione.

Przy ręcznym transporcie MW i środków inicjujących w wozach na powierzchni i pod ziemią odległość między wozami nie może być mniejsza niż 10 m. W czasie takiego przewozu jeden z robotników musi iść przed pierwszym wozem, .ostrzegając napotykanych ludzi słowami: „Uwaga! Materiały wybuchowe”. Przy przewozie lokomotywami prędkość jazdy pociągu z MW nie może przekraczać 10 km/h, przy czym może to być tylko pociąg z próżnymi wozami kopalnianymi. W pociągu może znajdować się tylko maszynista, konwojent i wydawca MW. MW i środki inicjujące przewozi się oddzielnie w dwóch różnych pociągach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>