0

Modele przestrzenne węgla kamiennego

Model kopalni jest to przestrzenny podział złóż w granicach calego obszaru górniczego. Dzielimy go na poziomy, piętra i pola eksploatacyjne, a również na szyby, szybiki oraz przekopy. Rownież są to wyrobiska przygotowawcze w wykonanych w złożu chodników, pochylń upadowych. Czynnikami decydującymi o strukturze kopalni są : kształt obszaru górniczego, naturalne warunki zalegania oraz ocywiście zagrożenia naturalne. W polskim górnictwie węglowym stosowane są modele : węglowy (złożowy, przecznicowy), kamienny (geometryczny), kamienno-węglowy (mieszany). Model węglowy złożony jest z szybów i przecznic wydrążonych od szybów w kierunku prostopadłym do rozciągłości pokładów . Zakres takich robót kamiennych jest minimalny. Model ten stosuje się najczęściej w obszarach górniczych o kształcie wydłużonym po linii nachylenia. Model kamienny złożony jest z szybów, przecznic i przekopów kierunkowych wydrążonych w skałach płonnych równolegle do rozciągłości pokładów. Z przekopów tych udostępnia się pola eksploatacyjne za pomocą przecznic polowych lub przecznic polowych i szybików.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>