0

Rozkład ciśnienia w górotworze po wykonaniu wyrobiska

Na stan naprężenia w sąsiedztwie wyrobisk wpływa nie wielkość przekroju wyrobiska, lecz jego kształt oraz głębokość, na której je wykonano. Przekrój prostokątny wyrobiska. Stan napięcia' w skałach -w sąsiedztwie wyrobiska o przekroju prostokątnym nie jest zależny od samej jego szerokości, lecz od stosunku szerokości do wysokości, czyli I : w. Wielkość naprężeń w stropie i ścianach (ociosach) jest zależna od ciśnienia pierwotnego: pionowego pt i bocznego px, a zatem i od głębokości głębokość jest przeto głównym czynnikiem wpływającym na przebieg zjawisk ciśnienia przy prowadzeniu wyrobisk górniczych. Ilustruje to rys. 6.11. Wskutek wykonania wyrobiska strop traci podparcie i wywiera dodatkowy nacisk na ociosy w punktach II.

W pierwszej chwili po wykonaniu wyrobiska naprężenia pionowe oz są większe od ciśnienia pierwotnego, największe w samych ociosach, a maleją stopniowo w głębi calizny i w pewnej odległości zrównują się z ciśnieniem pierwotnym pz, co przedstawiono graficznie na rys. 6.11. W stropie i spągu chodnika występować mogą naprężenia poziome rozciągające i cisnące, osiągające maksimum w punkcie I.

Naprężenia rozciągające występują na małych głębokościach, gdzie px jest małe w porównaniu z pz. Na większych głębokościach przeważać będzie wpływ ciśnienia bocznego, zwłaszcza w chodnikach wąskich (gdzie jest większe) występują w stropie i spągu naprężenia ściskające.

W chodnikach bardzo szerokich («! jest małe) zarówno na małych, jak i dużych głębokościach występują w stropie i spągu naprężenia rozciągające. Największa koncentracja ciśnień występuje w sąsiedztwie naroży chodników. Naprężenia cisnące osiągają tu wartość kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy większą od wielkości ciśnienia pionowego pz. Powoduje to tworzenie się szczelin i pęknięć w tych miejscach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>