0

Źródła energii

W Polsce w bardzo niewielkim stopniu korzysta się z alternatywnych źródeł energii, w rzeczywistości sami możemy wybierać pomiędzy różnymi źródłami energii, jakimi są energia wiatru – zaletą tej metody uzyskiwania energii jest fakt, iż jest ona zupełnie odnawialna. Istnieją jednak też wady, a mianowicie: duży poziom hałasu pochodzący z siłowni, spora nieprzewidywalna zmienność wiatru, możliwość zakłócenia ultrakrótkich fal. Energia wody – dzięki tej metodzie można ustabilizować stosunki wodne, chronić tereny przed powodziami, odgrywa ona rolę w rolnictwie i leśnictwie, lecz jednocześnie podnosi się zwierciadło gruntowych wód, dlatego staje się konieczne przeprowadzanie odwadniania. Dodatkowo, zwłaszcza w trakcie roztopów, mogą pojawiać się różne awarie wodnych zapór. Energia słoneczna – można podzielić ją na trzy główne rodzaje, czyli konwersja fotochemiczna, konwersja fototermiczna, konwersja fotowoltaiczna. Energia biomasy- nadprodukcja żywności, duży stopień bezrobocia na wsiach, poważna konieczność ograniczenia ilości emitowanego dwutlenku węgla, pewne ekonomiczne ożywienie lokalnych społeczności na wsi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>