0

Węgiel kamienny

Każdy w szkole uczył się napewno o górnictwie i o węglu kammiennym. Węgiel kamenny jest skałą osadową, która powstała w erze paleozoicznej w karbonie. Taki węgiel ma barwę czarną, połysk jego jest matowy i posiada czarne rysy. Węgiel kamienny stosowany jest najczęściej jako paliwo, ale niestety jako udzial węgla w produkcji energi nie jest najlepszy i cały czas spada. Aby móc wydobyć taki węgiel kamienny, na świecie stosuje się dwie popularne metody, pierwsza z nich to metoda odkrywkowa a druga to metoda głębinowa. Największe złoża węgla kamiennego możemy zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, w Rosji oraz w Chinach. Właściwości węgla kamiennego to : spiekalność, zawartość składników lotnych, ciśnienie rozprężania oraz ciepło spalania. Spalanie węgla kamiennego powoduje emisję m.in : dwutlenku siarki , tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów oraz metali ciężkich. Spalanie węgla kamiennego powoduje ogromne zmiany w naszym środowisku i kloimacie, w którym żyjemy, ponieważ możemy zatruć si ę takimi spalinami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>