0

Węgiel kamienny a węgiel brunatny

Musimy wiedzieć, że na dzisiejszym rynku zarówno węgiel kamienny, jak i odnawialne źródła energii, które akurat wchodzą na rynek, nie są konkurencyjne już tak bardzo dla węgla brunatnego jako paliwa. Węgiel kamienny jest wskazany jako podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli opłaty za emisję dwutlenku węgla, będą umiarkowane, to to paliwo wtedy jest najbardziej opłacalne i jak najbardziej konkurencyjne. Jak wiadomo Polska dzisiaj wydobywa miliony ton węgla brunatnego rocznie. Perspektywa dla węgla brunatnego jest atrakcyjna, ponieważ potrafimy dziś w Polsce zaprojektować zakłady górnicze oraz potrafimy zbudować je w oparciu o polskie dostawy i potrafimy nimi zarządzać w sposób efektywny. Tym się charakteryzuje produkcja energii elektrycznej w oparciu o węgiel brunatny, że praktycznie wszystkie miejsca pracy są w kraju, i nie musimy wyjeżdżać za granicę. Dlatego węgiel brunatny w sposób szczególny należy chronić przedewszystkim pod kątem jego przyszłego wykorzystania w gornictwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>