0

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny. W Polsce występują liczne złoża węgla brunatnego pochodzenia trzeciorzędowego. Złoża tego węgla występują w czterech regionach kraju, a mianowicie w regionie wro- ciawskim, zielonogórskim, poznańskim i łódzkim.

W regionie wrocławskim złoże węgla brunatnego Turów występuje na południe od Zgorzelca. Czynne są tam dwie odkrywki Turów I i Turów II. Złoże jest typu pokładowego (dwa pokłady), a grubość pokładów dochodzi do 70 m. Węgiel przydatny jest do celów energetycznych i do brykietowania.

W Zielonogórskiem występują liczne złoża węgla brunatnego. W rejonie Mosty na południowy zachód od Żar występują cztery pokłady węgla od 2 do 15 m grubości. Są to węgle energetyczne i brykietowe. Złoże węgla brunatnego Sieniawa występuje w okolicach Sulęcina, a zalega tu jeden pokład grubości 10 m. Jest to węgiel energetyczny i brykietowy. Między Słubicami i Gubinem zalega złoże węgla brunatnego Cybinka, które składa się z dwóch pokładów węgla górnego i dolnego. Pokład górny ma grubość 8 m, a dolny od 5 do 14 m. Węgiel ten może być wykorzystany dla celów energetycznych i brykietowania.

W regionie poznańskim najbardziej znane są złoża w okolicach Konina oraz Adamowa. Złoże konińskie eksploatują cztery kopalnie. Węgiel występuje w jednym pokładzie grubości 3 do 18 m. Nadaje się on do celów energetycznych i brykietowania. Złoże węgla brunatnego Adamów występuje koło Turka w jednym pokładzie średniej grubości 6 do 7 m.

Na obszarze regionu łódzkiego najbardziej znanym złożem jest złoże Bełchatów znajdujące się w południowej części regionu łódzkiego. Występuje tutaj jeden pokład węgla brunatnego grubości 50 do 70 m, miejscami ponad 120 m. Są to głównie węgle energetyczne i brykietowe.

Zasoby węgła brunatnego są korzystnie rozmieszczone na obszarze naszego kraju. W powiązaniu z zakładami energetycznymi, hutami aluminium, a w przyszłości zakładami chemicznymi przyczynić się może do bardziej równomiernego rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju.

Łączne zasoby węgla brunatnego ocenia się na około 35 mld tF przy czym zasoby udokumentowane wynoszą około 17 mld t. Wydobycie węgla brunatnego w Polsce ciągle wzrasta. W roku 1947 wynosiło 4,8 min t, w roku 1961 – 9,5 min t, w roku 1970 – 32,8 min t, w 1982 roku – 35,6! min t, a w 1987 roku osiągnęło 73,2 min t.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>