0

Ropa naftowa

Ropa naftowa, jest to olej skalny, który jest najważniejszym surowcem w celu otrzymywania cennych produktów w przemyśle naszym np. benzyny, nafty, olejów smarownych czy parafiny. Głównymi właściwościami ropy naftowej są : jej ciecz jest oleista, ma barwę od jasno brunatnej do czarnej, jej zapach jest bardzo charakterystyczny, jest łatwopalna, ma gęstość mniejszą od wody oraz nie miesza się z wodą. Obecnie ropy naftowej poszukuje się na każdym terenie ze względu na wyczerpywanie się złóż dotychczas eksploatowanych. Złoża ropy naftowej często łączą się ze złożami gazu ziemnego. Ropę naftowa wykorzystuję się od bardzo dawna, dawno temu używano jej właśnie do balsamowania zwłok, robienia pochodni, leków rożnych atakże jako środek do zapalania ognia. Natomiast obecnie wszystkie gałęzie naszego przemysłu jej zużywają przede wszystkim motoryzacja do produkcji olejów napędowych, smarów itp. Przetwarzanie ro0py naftowej może służyć do produkcji tworzyw sztucznych takich jak gumy, kosmetyki, leki, tkaniny czy różnych barwników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>