0

Środki zwalczania tąpań

Zadaniem szeroko prowadzonej akcji profilaktycznej przeciw tąpaniom jest zapobieganie powstawaniu tąpań oraz osłabienie ich skutków, gdyż tąpań nie można w zupełności uniknąć.

Tąpania mogą powstawać tylko w skłonnym' do tąpań górotworze, gdy naprężenia w nim przekraczają wytrzymałość skał otaczających jakieś wyrobisko. Można więc zapobiegać powstawaniu tąpań przez wyłączenie czynników warunkujących ich powstanie. Ogólne zasady przeciwdziałania tąpaniom polegają na:

– zmniejszeniu naprężeń w pokładzie tąpiącym, czyli przez jego całkowite lub częściowe odprężenie,

– zapobieganiu powstawaniu koncentracji nadmiernych naprężeń eksploatacyjnych,

– zapobieganiu osłabieniu calizny węglowej,

– wywoływaniu kontrolowanych tąpań przez strzelanie wstrząsające.

– czysto prowadzić eksploatację bez pozostawienia mewy- branych resztek w pokładach,

– utrzymywać regularny front eksploatacji, który powinien być tak usytuowany, żeby nie tworzył ostrych krawędzi z pozostałymi caliznami węgla lub wyrobiska,

– unikać zbliżenia się dwóch frontów eksploatacyjnych do siebie,

– stosować właściwy system eksploatacji, .

– unikać nadmiernej ilości robót przygotowawczych,

– unikać prowadzenia wyrobisk przecinających w poprzek warstwy pokładu,

– dokładnie wykonywać podsadzkę hydrauliczną,

– regularnie wykonywać szczelny zawal,

– ostrożnie i właściwie zbliżać się do rejonów znajdujących się pod wpływem krawędzi eksploatacji i pozostawionych filarów w sąsiednich pokładach,

– ostrożnie zbliżać się frontem eksploatacji do wyrobisk o kierunku zbliżonym do frontu eksploatacyjnego lub do starych zrobów,

– prowadzić wcześniejszą eksploatację pokładu odprężającego pokład tąpiący.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>