0

Czym zajmuje się górnictwo

Jak wiadomo górnictwo jako dziedzina nauki, zajmuje się wydobywaniem górniczym i mapami górniczymi, robotami górniczymi udostępniającymi, przygotowawczymi ,technologią drążenia wyrobisk i eksploatacji różnego rodzaju kopalin sposobem: odkrywkowym, podziemnym i otworowym,przewietrzaniem kopalń,przeróbką mechaniczną kopalin,budową maszyn i urządzeń górniczych, dostarczaniem energii, transportem kopalnianym , odwadnianiem, zagrożeniami górniczymi : wodnymi, metanowymi, klimatycznymi, radiacyjnymi, tąpnięciami, osuwiskowymi, wstrząsami, wyrzutami gazu i skał, obwałami,systemami łączności i monitoringu,oddziaływaniem eksploatacji górniczej na środowisko,wydobywaniem kopaliny,składowaniem kopalin i skały płonnej, bezpieczeństwem pracy, prawem geologicznym i górniczym, organizacją procesów górniczych i zarządzaniem górniczymi podmiotami gospodarczymi. Wiele technologii i metod opracowanych w górnictwie znalazło zastosowanie w innych dziedzinach przemysłu, np : wykonywanie tuneli, przejść i magazynów podziemnych, głębokich wykopów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>