0

Zapotrzebowanie na surowce

Podstawą naszej jakiejkolwiek działalności produkcyjnej, jest oczywiście energetyka, a nasz kraj jest krajem zasobnym w węgiel kamienny oraz węgiel brunatny. Ropa naftowa i gaz ziemny są wydobywane w ilościach niewystarczających dla nas i dlatego zmuszeni jesteśmy do ich importu z innych krajów. Węgiel kamienny jest głównym surowcem energetycznym. W ostatnich latach spada jednak wielkość wydobycia węgla kamiennego. Główną przyczyną jest mniejsze zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce i mała konkurencyjność na rynkach światowych. Tworzywa sztuczne stanowią jeden ze sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania ropy naftowej. Takie twierdzenie może wydawać się sprzecznością jeżeli plastiki są produkowane z ropy naftowej, to jakże mogą pomagać w jej oszczędzaniu? W rzeczywistości plastiki pozwalają na osiągnięcie tak dużych oszczędności energii czy to w przemyśle opakowań, w lekkich samochodach, czy też stosowane jako izolacje budynków , stosowanej do ich produkcji. Co więcej, do produkcji tworzyw sztucznych zużywa się stosunkowo niewielką ilość ropy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>