0

Bituminizacja skał

Polega ona na wtłaczaniu do szczelinowatego górotworu płynnych bituminów. Przenikając w szczeliny oraz stykając się z wodą i skałą, bituminy ochładzają się, twardną, zasklepiają szczeliny i uniemożliwiają przenikanie wody.

Oprócz gęstości roztworu, jego ilości i ciśnienia wtłaczania dochodzi przy bituminizacji jeszcze jeden czynnik, którego regulacja wpływa na uszczelnienie górotworu, a mianowicie temperatura bituminów.

Ważną własnością bituminów jest również szybkie krzepnięcie w szczelinach, przez co można ograniczyć ich zużycie. Jak stwierdzono, bituminy rozchodzą się na odległość do 7 m od miejsca tłoczenia, podczas gdy cement rozchodzi się często na setki metrów.

Wadą tej metody jest to, że pod wpływem ciśnienia skał lub wody bituminy mogą wypływać z powrotem ze szczelin. Wadę tę można zmniejszyć przez dodanie do bituminy dopełniaczy, np. azbestu, torfu, co jednak nie zabezpiecza całkowicie przed ich wypływaniem ze szczelin. Bituminizację można stosować przy uszczelnieniu:

– górotworu o dużych szczelinach,

– pustek w gruzowo-żwirowym górotworze,

– skał zawierających wody działające agresywnie na cement.

Bituminizację skał przeprowadza się podobnie jak cementację, z tą różnicą, że tłoczone bituminy podgrzewa się w otworach gołym przewodem elektrycznym. W Polsce nie stosowano dotąd tej metody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>