0

Kamieniołom

Kamieniołomów nie należy mylić z kopalniami odkrywkowymi które wydobywają skały sypkie takie jak piaskownie lub żwirownie. Nie są nimi także odkrywkowe zakłady górnicze eksploatujące skały zwięzłe o stosunkowo małej twardości np.węgiel brunatny, glinka ogniotrwała, czyli takie, które można urabiać za pomocą koparek. W Polsce w kamieniołomach wydobywa się głównie: granit, bazalt, wapień, piaskowiec, marmur, melafir, sjenit. Eksploatację w kamieniołomach można podzielić na dwie zasadnicze gałęzie w celu pozyskania bloków skalnych, z których produkuje się następnie foremne elementy kamienne takie jak kostka brukowa, krawężniki, płyty kamienne – do takiej eksploatacji nadają się wyłącznie złoża o odpowiedniej blocznoścido produkcji kruszyw łamanych (grys, kliniec, tłuczeń). Głównym sposobem urabiania surowców skalnych jest użycie materiału wybuchowego, którego ładunki umieszcza się we wcześniej odwierconych otworach. Największym zagrożeniem naturalnym występującym w kamieniołomach jest zagrożenie wodne, związane z możliwością zalania wyrobiska wodami podziemnymi lub opadowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>