Category Bez kategorii

0

Usługi budowlane w Jaworznie

Usługi budowlane w Jaworznie są wykonywane w każdym domu oraz mieszkaniu. To bardzo ważne zadanie. Usługi budowlane są celowe, mają jakość oraz sens. Dzisiaj warto mieć telefon do dobrej firmy budowlanej. Jakość mieszkania musi być wysoka, a firmy budowlane starają się zadbać o dobrej klasy dom lub mieszkanie. Usługi budowlane można wykonywać całkiem dobrze, jest to wysokiej klasy usługa. Dzisiaj domy są dobrze budowane, muszą mieć klasę i wyglądać bardzo dobrze. Dobrej klasy usługi budowlane muszą być wykonane, ale nie każda firma oferuje taką samą jakość. Jednak warto dbać o usługi budowlane i zamawiać je w najlepszej możliwej firmie. Jakość w dobrej cenie na pewno ma znaczenie. Obecnie ważna jest najlepsza jakość usług budowlanych...

Read More
0

Usługi geodezyjne w Warszawie

Usługi geodezyjne w Warszawie są często oferowane. Klienci mogą płacić sporo, ale usługi muszą być wysokiej klasy. Geodezja jest koniecznością wszędzie tam, gdzie są budowane różne domy oraz osiedla. Firmy geodezyjne czynią pomiary, inwentaryzacje, sporządzają mapy. Niejedna firma cieszy się takimi usługami, bo ich jakość jest na pewno bardzo wysoka i należy do najlepszych na rynku. Dzisiaj geodeta to specjalista ceniony i mający wiele do zaoferowania. Niejedna osoba chce pomiary geodezyjne przeprowadzić. Ich klasa jest ważna, a muszą one być wykonane przez specjalistów. To na pewno bardzo ważna sprawa, bez niej żaden klient nie poradzi sobie z pomiarami. Jakość w dobrej cenie jest bardzo znacząca, a klienci chcą mieć pomiary wykonane według ich potrzeb oraz zgodnie z oczekiwaniami...

Read More
0

Złoża do eksploatacji podziemnej

Złoża do eksploatacji podziemnej udostępnia się za pomocą kosztownych wyrobisk górniczych, jak szybów, przecznic, szybików ślepych. Przygotowanie złoża dokonuje się za pomocą całej sieci wyrobisk przygotowawczych (chodnikowych), a wybiera się złoże przy zastosowaniu różnych sposobów, zwanych systemami wybierania. Na wybór systemu wybierania ma wpływ wiele czynników z których najważniejsze to:

Read More
0

Zarys rozwoju górnictwa

Nowym etapem rozwoju ludzkości stal się wynalazek wytapiania miedzi z rud. Gdy zaś odkryto, że stop miedzi z cyną, tzw. spiż albo brąz, jest od miedzi znacznie twardszy i łatwiej top- liwy, zaczęto go powszechnie używać do wyrobu narzędzi i przedmiotów domowego użytku. Zapoczątkowało to nową epokę – epokę brązu (2150 do 1000 lat p.n.e.). Z okresu tego pochodzą piękne sztylety z brązu ze srebrną i złotą inkrustacją, datuje się również pierwszy miecz, a więc broń, której dotychczas nie znano. W okresie tym wykonywano także narzędzia górnicze z brązu. W epoce brązu pojawiają się już szyby, których głębokość dochodzi do 100 m, ze stopniami wykutymi w przeciwległych ścianach stopnie te służyły do schodzenia i wychodzenia z kopalni. Z szybów rozchodziły się chodniki, które prowadzono za biegiem kruspconośnych żył. Urobek wynoszono początkowo w workach skórzanych lub plecakach, a w późniejszym okresie wydobywano go za pomocą prymitywnych kołowrotów. Stosowano wtedy liny z łyka lipowego, a potem liny konopne. Na linach kołowrotów odbywał się również zjazd ludzi do kopalni i wyjazd (rys. 1.2). Do oświetlenia używano wówczas kaganków olejnych w obudowie glinianej lub miedzianej.

Read More
0

Zakładanie poziomów oraz pięter

Druga wielkość określająca poziom to tzw. pochyła długość poziomu, której rzut na płaszczyznę pionową stanowi właśnie odstęp. Jest to pas węgla rozciągający się podłużnie wzdłuż obszaru górniczego licząc po nachyleniu pokładu, a ograniczony płaszczyznami poziomów związek między tymi dwoma wielkościami jest następujący (rys. 5.20):

Read More
0

Wzmocnienie obudowy po obu stronach zawału

Przed przystąpieniem do usuwania zawału należy z jednej i drugiej strony zabezpieczyć wyrobisko przez wzmocnienie obudowy i postawienie odrzwi dodatkowych (rys. 8.54). Po zabezpieczeniu wyrobiska dokonuje się za pomocą łomu obrywki zwisów ze stropu i ociosów.

Read More
0

Mieszkania w Warszawie – nowe i używane

W Warszawie mieszkań bynajmniej nie brakuje, są lokale nowe oraz używane. Klienci lubią mieć tego rodzaju lokale, bo one oferują najwyższą możliwą jakość. To najważniejsza sprawa dla każdego. Duże i małe mieszkania są w dobrej cenie oraz wysokiej klasy. Są one wynajmowane i kupowane przez Polaków oraz cudzoziemców. Jakość jest podstawą takiego mieszkania oraz wspólnego przebywania. Klienci lubią całkiem eleganckie mieszkania, chcą w nich mieszkać oraz cieszyć się ich najwyższą jakością. To ważna sprawa dla klientów. Ich mieszkania, miejsca, w których przebywają są najwyższej klasy. Na pewno mieszkańcy Warszawy cieszą się lokalami, w których mogą przebywać. Dzisiaj to dla nich bardzo ważna sprawa, na pewno warto je mieć i cieszyć się ich najwyższą możliwą jakością...

Read More
0

Urządzenie śluzowe opuszczane wraz z obudową

Zaletą metody kesonowej jest możność wybierania skały i wykonywania obudowy równocześnie, bez przerw. Wadami tej metody są: możliwość skrzywienia obudowy, niebezpieczeństwo zaklinowania się kesonu w skałach lub przedarcia się skał ciekłych przy spadku ciśnienia w komorze roboczej, jak również duże zużycie powietrza sprężonego. Główną jednak wadą tej metody jest złe oddziaływanie ciśnienia powietrza sprężonego na zdrowie ludzi. Maksymalne ciśnienie, przy którym możliwa jest praca w kesonie bez szkody dla zdrowia, wynosi 0,3 do 0,35 MPa.

Read More
0

Udarowy sposób wiercenia szybów

Przy głębieniu szybów tym sposobem wiercono wpierw w osi przyszłego szybu otwór o średnicy do 2,5 m. Następnie otwór ten poszerzono do właściwej średnicy szybu. Czynność tę wykonywano za pomocą specjalnego świdra.

Read More
0

Tubingi

Tubingi opuszcza się do szybu na linie maszyny wyciągowej, uchwycone za pomocą specjalnych uchwytów. Przy wykonywaniu obudowy tubingowej ważną czynnością jest umiejętne skręcenie poszczególnych segmentów dla zapewnienia szczelności oraz uniknięcia zbyt dużych naprężeń.

Read More
0

Systemy ścianowe

Jak wynika z porównania systemów ścianowych z zabierko- wymi, te ostatnie są mało ekonomicznymi systemami wybierania i należy je stosować tylko w tych przypadkach, w których warunki geologiczne lub względy techniczne nie pozwalają na stosowanie systemów ścianowych.

Read More
0

Straty grupy I

Kategorię 1, do której zalicza się straty powstające bezpośrednio przy wybieraniu zależnie od stosowanego systemu eksploatacji (nogi, płoty, węgiel pozostawiony w stropie lub spągu pokładu – rys. 4.2) oraz straty ściśle związane z wybieraniem, jak rozrzut przy strzelaniu, ładowaniu i transporcie do zakładu przeróbczego. Straty przy różnych systemach wybierania są różne. Przy wybieraniu z zawałem stropu, szczególnie przy systemie zabierkowym, dochodzić mogą nawet do 40%, natomiast w systemach ścianowych z podsadzką hydrauliczną straty są znacznie niższe i wynoszą od 5 do 10%. Kategorię 2, do której zalicza się:

Read More
0

Poszukiwania za pomocą wyrobisk górniczych

Przy poszukiwaniach górniczych wykonuje się tylko takie wyrobiska, które najlepiej i najszybciej doprowadza do celu. Rowy poszukiwawcze stosuje się, gdy miąższość nadkładu jest mała (2 do 4 m) lub gdy pokłady wychodzą wprost na powierzchnię oraz mają strome nachylenie (rys. 3.1 la i b). Rów będzie tym krótszy (a tym samym tańszy), im bardziej strome są pokłady. Jak widać z rysunku, rów przecina w poprzek wychodnie wszystkich pokładów. Wymiary rowów wynoszą na ogół: szerokość u góry 0,75 do 1 m, u dołu 0,5 do 0,75 m, głębokość do 2 m, a tylko w wyjątkowych przypadkach do 4 m (skały zwięzłe). Rowy muszą być w sposób bezpieczny i pewny zabezpieczone obudową przed zawaleniem się (podobnie jak na rys. 3.1 lb).

Read More
0

Pompy powietrzne wyporowe

Pompy powietrzne wyporowe stosuje się bardzo rzadko. Wadą ich jest znaczne zużycie powietrza, co sprawia, że praca ich jest nieekonomiczna.

Read More