0

Zarys rozwoju górnictwa

Nowym etapem rozwoju ludzkości stal się wynalazek wytapiania miedzi z rud. Gdy zaś odkryto, że stop miedzi z cyną, tzw. spiż albo brąz, jest od miedzi znacznie twardszy i łatwiej top- liwy, zaczęto go powszechnie używać do wyrobu narzędzi i przedmiotów domowego użytku. Zapoczątkowało to nową epokę – epokę brązu (2150 do 1000 lat p.n.e.). Z okresu tego pochodzą piękne sztylety z brązu ze srebrną i złotą inkrustacją, datuje się również pierwszy miecz, a więc broń, której dotychczas nie znano. W okresie tym wykonywano także narzędzia górnicze z brązu. W epoce brązu pojawiają się już szyby, których głębokość dochodzi do 100 m, ze stopniami wykutymi w przeciwległych ścianach stopnie te służyły do schodzenia i wychodzenia z kopalni. Z szybów rozchodziły się chodniki, które prowadzono za biegiem kruspconośnych żył. Urobek wynoszono początkowo w workach skórzanych lub plecakach, a w późniejszym okresie wydobywano go za pomocą prymitywnych kołowrotów. Stosowano wtedy liny z łyka lipowego, a potem liny konopne. Na linach kołowrotów odbywał się również zjazd ludzi do kopalni i wyjazd (rys. 1.2). Do oświetlenia używano wówczas kaganków olejnych w obudowie glinianej lub miedzianej.

W epoce brązu znane już było żelazo metaliczne pochodzenia meteorycznego, jednak nie było ono wykorzystywane na szerszą skalę. Dopiero wynalezienie sposobów wytapiania żelaza z jego rud dokonało wielkiego przewrotu w życiu ludzkości i rozwoju górnictwa. Dało to początek nowej epoce – tzw. epoce żelaza (około 1000 lat p.n.e.).

Z żelazem związany jest dalszy wspaniały rozwój górnictwa. Do urabiania skał zaczęto używać lepszych narzędzi żelaznych, jak kilofów, żelazek i miotów. Głębokość szybów sięgała już do 140 m. Wymiary wyrobisk były nieduże. Do zabezpieczenia wyrobisk stosowano wyłącznie drewno. Transport urobku odbywał się jeszcze początkowo w skórzanych workach i plecakach, na-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>