0

Wzmocnienie obudowy po obu stronach zawału

Przed przystąpieniem do usuwania zawału należy z jednej i drugiej strony zabezpieczyć wyrobisko przez wzmocnienie obudowy i postawienie odrzwi dodatkowych (rys. 8.54). Po zabezpieczeniu wyrobiska dokonuje się za pomocą łomu obrywki zwisów ze stropu i ociosów.

Sposób przebudowy zawałów zależy od warunków lokalnych i często wymaga indywidualnych rozwiązań. Jeżeli rozpiętość zawału nie jest wielka i nie przekracza strefy objętej 4- do 5-cioma stropnicami, to przebudowa nie jest specjalnie trudna (rys. 8.55). Na nowo zabudowane odrzwia wzmacniające 1 nasuwa się kilka podciągów 2 równolegle do osi chodnika, a pustą przestrzeń nad stropnicami zakłada się stosami drewnianymi 3, posuwając się wzdłuż całego zawaliska, wybierając równocześnie skałę i zabudowując dalsze odrzwia 4.

Gdy zawał ma większą długość, wówczas nie klocuje się wyrwy od razu na całej długości, ale odcinkami 3 do 5 m i dopiero po częściowym wybraniu kamienia i postawieniu stojaków klocuje się dalszy odcinek (rys. 8.56). W niektórych przypadkach używane są udźwigi 2 z szyn zagiętych na końcach do góry. Udźwigi (dwa) są zawieszone po obu stronach ociosów do stropnic za pomocą stalowych wieszaków. Po wysunięciu szyn na odległość 1 m ku przodowi, zakłada się na obie szyny i dosuwa stropnicę 1 do zagięć szyn. Na stropnicach układa się wykloco- wanie 3. Po usunięciu części kamienia stawia się stojaki. Po zabudowaniu w ten sposób 2 do 3 m, udźwigi przesuwa się do przodu i zakłada się dalsze stropnice.

Przy przebudowie wyrw zawałowych powstałych w kamieniu o znacznych wysokościach korzystnie jest stosować obudowę wbijaną. W zawałach węglowych nie można stosować obudowy

Obudowa wyrobiska górniczego składa się z zestawów, a każdy zestaw składa się z elementów. Rozróżnia się elementy obudowy podstawowe i pomocnicze. Do elementów podstawowych zalicza się stojaki, stropnice, natomiast do elementów pomocniczych zalicza się okładziny stropu, przesuwniki, rozpory i spągni- ce, a więc te elementy, które stanowią uzupełnienie elementów podstawowych obudowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>