0

Pompy powietrzne wyporowe

Pompy powietrzne wyporowe stosuje się bardzo rzadko. Wadą ich jest znaczne zużycie powietrza, co sprawia, że praca ich jest nieekonomiczna.

Korzystne wyniki stosowania metody obniżania poziomu wód gruntowych uzyskuje się wówczas, gdy skały odznaczają się dobrą wodoprzepuszczalnością, czyli tzw. dużym współczynnikiem filtracji. Przy skalach o słabej wodoprzepuszczalności czas konieczny do osuszenia skały jest duży, co nie jest ekonomiczne,

Nie daje również dobrych wyników osuszania tą metodą skał wodonośnych, zalegających na przemian ze skałami wodonie- przepuszczalnymi. Wadą tej metody jest również to, żc dolna CZĘŚĆ warstwy wodonośnej nie ulega osuszeniu i niekiedy konieczne jest przy głębieniu szybu zastosowanie obudowy wbijanej lub opuszczanej. Metoda głębienia szybów z obniżeniem poziomu wód gruntowych wymaga uprzedniego przeprowadzenia szczegółowych badań hydrogeologicznych dla uchronienia się od niepowodzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>