0

Ścianowe systemy wybierania

Ścianowe systemy wybierania z zawałem stosuje się w pokładach cienkich i średniej grubości w zakresie od 0,5 do 3,5 m. W pokładach grubszych cd 3,5 m stosowane są systemy ścianowe z podsadzką hydrauliczną, przy czym w zależności od grubości pokładu może on być wybierany na całą grubość lub z podziałem na warstwy. Ścianowe systemy wybierania polegają na zastosowaniu długich przodków, tzw. ścian.

Ściana jest to przodek wybierkowy znacznej długości ograniczony po bokach chodnikami nadścianowym i podścianowymr a przesuwający się w głąb calizny z zawaleniem bądź podsadzeniem poza nim wybranych przestrzeni.

Węgiel wybiera się w ścianie sposobem ubierkówym, czyli urabia się go w sposób ciągły na całej długości przodku posuwającego się w kierunku długości wybieranej części pokładu. Powstała po wybraniu węgla pusta przestrzeń jest na bieżąco likwidowana przez wywoływanie zawałów skał stropowych lub przez wprowadzanie materiału wypełniającego pustą przestrzeń, czyli przez podsadzanie. Długości ścian są różne i zależą głównie od grubości wybieranego pokładu w pokładach cienkich długość ścian wynosi od 120 do 400 m, w średnich pokładach od 60 do 180 m, a w grubych pokładach od 60 do 120 m. Dawniej długości ścian były znacznie mniejsze i dostosowane były do instalowanych wówczas w ścianach środków odstawczych (np. rynny po- trząsaine), stosowanej mechanizacji (np. wrębiarki) oraz stosowanej organizacji pracy (ilości cykli na dobę).

Przygotowanie ściany podłużnej do wybierania wymaga bardzo niewielu robót przygotowawczych i ogranicza się do wykonania dwóch chodników (rys. 5.26) dolnego transportowego 1, górnego wentylacyjnego 2 i dowierzchni ścianowej 3, czyli pochyłego chodnika łączącego obydwa chodniki, nad i pod ścianą, z którego rozpoczyna się prowadzenie ściany. Wybieranie systemem ścianowym pozwala na czyste wybieranie węgla, a straty eksploatacyjne nie przekraczają tu 5 do 15%. Dla systemów ścianowych opracowano wiele maszyn i urządzeń do urabiania węgla. W ścianach zarówno z zawałem stropu, jak i z podsadzką hydrauliczną stosowana może być zmechanizowana obudowa przesuwna, która w miarę postępu ściany przesuwa się zabezpieczając strop.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>