0

Systemy ścianowe

Jak wynika z porównania systemów ścianowych z zabierko- wymi, te ostatnie są mało ekonomicznymi systemami wybierania i należy je stosować tylko w tych przypadkach, w których warunki geologiczne lub względy techniczne nie pozwalają na stosowanie systemów ścianowych.

Komory są to duże wyrobiska o przekroju prostokątnym prowadzone w zwięzłych skalach (złożach), na ogól nie wymagające obudowy. Są stosowane w kopalniach soli. Oprócz systemów zabierkowych w eksploatacji złóż stosowane są również systemy komorowe. System komorowy podobny jest do systemu zabierkowego, różni się jednak tym, że wymiary komór są większe od zabierek. W zależności od warunków stropowych komory są obudowane lub nie. W systemie tym wybieranie złoża prowadzi się szeregiem równoległych do siebie komór z pozostawieniem między nimi filarów oporowych. Szerokość komór wynosi 6 do 10 m. Systemy komorowe znajdują zastosowanie przy wybieraniu rud cynkowo-ołowianych w rejonie bytomskim i chrzanowskim zalegających w filarach ochronnych oraz przy wybieraniu złoża o grubości 6 do 10 m również w rejonie chrzanowskim, przy wybieraniu rud miedzi oraz w kopalniach soli. Zasadniczą wadą tego systemu są znaczne straty eksploatacyjne związane z pozostawianiem filarów oporowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>