0

Obudowa zmechanizowana

Omówiona dotychczas obudowa jest obudową wykonywaną ręcznie. Rozwój mechanizacji spowodował, że zastosowany został nowy typ obudowy, mianowicie otmdowa zmechanizowana (P – podporowa, p – podsadzkowa, z – zawałowa, O – osłonowa).

Zestawy połączone są ze sobą i stacją zasilającą, znajdującą się w chodniku przyścianowym. W pracy każdego typu zestawu zmechanizowanego wyróżnić można następujące czynności podstawowe: .

– rozparcie między stropem a spągiem wyrobiska,

– podtrzymywanie stropu ze stałą podpornośeią roboczą,

– luzowanie (rabowanie),

– przesuwanie do nowego pola i rozpieranie,

– przesuwanie przenośnika.

Obudowa zmechanizowana znajduje zastosowanie do obudowy wyrobisk ścianowych prowadzonych z zawałem stropu, z podsadzką hydrauliczną, prowadzonych tak na całą grubość pokładu jak i warstwami oraz w wyrobiskach ścianowych z podsadzką suchą prowadzonych na całą grubość. Podział obudów zmechanizowanych. Obudowy zmechanizowane można podzielić na obudowy:

– obudowy podporowe ramowe,

– obudowy podporowe kasztowe,

– obudowy podporowe osłonowe,

– obudowy osłonowe,

– obudowy specjalne.

Obudowy podporowe ramowe

Obudowy podporowe ramowe. Znajdują one zastosowanie w wyrobiskach ścianowych przy stropie łatwo rabującym się jednak na tyle zwięzłym, by nie następowały obrywanie się kamienia pomiędzy sekcjami, gdyż to wymagałoby dodatkowego zabezpieczenia między sekcjami i rzutowałoby na trudność prawidłowego zabudowania sekcji. Obudowy ramowe stosowane są również w wyrobiskach ścianowych z podsadzką hydrauliczną.

Obudowy podporowe kasztowe. Stosowane są one w podobnych warunkach stropowych jak obudowy ramowe w wyrobiskach ścianowych, w których wystąpuje znaczne ciśnienie górotworu. Obudowy kasztowe oznaczone są symbolami: KRAB, OK-IR (R/35), DOWTY 4X70 (100), RHEINMETHAL-8H70, IIEMSCHEIDT.

Jednostką obudowy KRAB-1 stanowi kaszt piąciostojakowy (rys. 8.69). Kaszt jest wyposażony w stropnicę przegubową. Cztery stojaki zamocowane są w spągnicy tylnej, a jeden w przedniej. ścianowego, m ' 0,8-1,6

– maksymalne nachylenie pokładu, stopnie do 35

– liczba stojaków w jednostce, sztuki 5 fi

– podziałka jednostek, m 1,0

– podporność wstępna stojaka, kN 200

– podporność robocza stojaka, kN 390/290

– masa jednostki, kg 1600-2000

Obudowy podporowe osłonowe. Stosowane są one przy stropach mało zwięzłych i dużych ciśnieniach górotworu. Przestrzeń roboczą w ścianie zabezpieczają w ten sposób, że zarówno stropnice, jak i osłony przylegają do siebie tworząc w ten sposób ciągłą powierzchnią osłaniającą, po której osypują się skały stropowe do pola zawałowego. Obudowy tego typu charakteryzują sią wysoką podpornością. Obudowy podporowe osłonowe stosowane są również w wyrobiskach ścianowych z podsadzką hydrauliczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>