0

Straty grupy I

Kategorię 1, do której zalicza się straty powstające bezpośrednio przy wybieraniu zależnie od stosowanego systemu eksploatacji (nogi, płoty, węgiel pozostawiony w stropie lub spągu pokładu – rys. 4.2) oraz straty ściśle związane z wybieraniem, jak rozrzut przy strzelaniu, ładowaniu i transporcie do zakładu przeróbczego. Straty przy różnych systemach wybierania są różne. Przy wybieraniu z zawałem stropu, szczególnie przy systemie zabierkowym, dochodzić mogą nawet do 40%, natomiast w systemach ścianowych z podsadzką hydrauliczną straty są znacznie niższe i wynoszą od 5 do 10%. Kategorię 2, do której zalicza się:

– straty w filarach oporowych chodników i innych wyrobisk, których to filarów nie wybrano całkowicie lub częściowo wskutek wzmożonego ciśnienia lub z innych przyczyn (rys. 4.2),

– węgiel pozostawiony przy uskokach, gdy na skutek zniszczenia spoistości górotworu oraz wzmożonego ciśnienia nie można wybrać węgla do samego uskoku.

Kategorię 3, do któręj zalicza się takie części pokładu, które nadawały się do eksploatacji, lecz wskutek nieracjonalnego wybierania zostały otoczone zrobami i utracony został do nich dostęp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>