0

Przekroje beczkowe i eliptyczne szybów

Przekroje beczkowe i eliptyczne szybów stanowią kształt przejściowy z przekroju prostokątnego do okrągłego. Eliptyczny przekrój szybu jest najczęściej stosowany w szybach pochyłych, wykonywanych w wodoszczelnej obudowie betonowej. Kształt beczkowy natomiast stosuje się przy przebudowie szybów już istniejących o tym kształcie, np. przy wymianie obudowy drewnianej na murowaną.

Obecnie wszystkie nowe szyby w Polsce buduje się o okrągłym kształcie przekroju poprzecznego. Okrągły kształt przekroju poprzecznego pozwala na łatwe wykonywanie wyłomu, uzyskuje się korzystniejszy rozkład ciśnienia górotworu oraz mniejszy opór powietrza płynącego szybem.

Przekrój szybu charakteryzują dwie średnice średnica szybu 'w wyłomie, tj. średnica, jaką ma szyb wydrążony w skale przed wykonaniem obudowy ostatecznej oraz średnica szybu w świetle, tj. średnica, jaką ma szyb po wykonaniu obudowy ostatecznej.

Biorąc pod uwagę wielkość powierzchni poprzecznego przekroju szybu okrągłego, przy uwzględnieniu średnicy szybu w świetle, można szyby podzielić na następujące cztery grupy: szybiki do 3,0 m, szyby małe od 3,0 do 4,5 m, szyby średnie od 4,5 do 6,0 m, szyby duże powyżej 6,0 m

Uwzględniając głębokość szybów można-je podzielić na: szyby płytkie do 200 m, szyby średnie do 500 m, szyby głębokie do 1000 i więcej metrów. Ze względu na przeznaczenie szybów w okresie ich eksploatacji można je podzielić na:

– szyby wydobywcze lub icyciągowe – służące do wyciągania urobku, opuszczania materiałów, jazdy ludzi szybami tymi

– 400 wpływa zazwyczaj powietrze świeże do kopalni, nazywa się je wówczas szybami wdechowymi lub wlotowymi

– szyby wentylacyjne (wydechowe) lub wylotowe, którymi powietrze zużyte wypływa z kopalni

– szyby pomocnicze, które służą do spełniania zadań pomocniczych w procesie wydobywania kopaliny, np. do opuszczania materiałów i sprzętu, ewentualnie jazdy ludzi, wydobywania kamienia są one najczęściej również szybami wentylacyjnymi

– szyby podsadzkowe – którymi opuszcza się z powierzchni na dół materiał podsadzkowy,

– szyby drzewne – wyposażone w urządzenia do opuszczania drewna kopalnianego oraz innych długich przedmiotów, np. szyn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>