0

Metody wydobywania kopalin

Aby wydobyc jakieś zloża, musimy znać jaki ś bardzo dobre metody, które nam to w jakiś sposób ułatwią. Są więc takie trzy metody które możemy zastosować. Pierwszą z nich jest metoda odkrywkowa, która polega na zbieraniu kolejnych warstw nieużytecznych ziemi dopóty, dopóki nie dotrze się do warstwy minerałonośnej na tyle bogatej w kopaliny że opłacalna staje się eksploatacja złoża. Z lotu ptaka przypomina to ogromną dziurę w ziemi do której transportuje się kopaliny. Niestety taki sposób wydobycia niszczy nie tylko naturalny rozkład zaskórnych warstw wodonośnych ponieważ ciągłe osuszanie powoduje zaburzenia w bilansie wodnym okolicznych terenów. Odkrywkowa metoda w Polsce dobrze sprawdza się przy wydobyciu np. węgla brunatnego, siarki. Metoda głębinowa stosowana jest przede wszystkim przy wydobyciu kopalin energetycznych w tym wydobycia węgla kamiennego własnie w taki sposób wydostaje się na powierzchnię. Szczególnie w rejonie gęstej zabudowy miejskiej kopalnie głębinowe znajduja zastosowanie praktyczne. Metoda otworowa stosowana przede wszystkim do wydobywani kopalin płynnych typu ropa naftowa, gorąca solanka, oraz gazowych. W Polsce powszechni stosowana do wypłukiwania strumieniem gorącej wody siarki z głębokich pokładów minerałów w warunkach w których nie możliwa jest odkrywka minerałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>