0

Połączenia łuków dwoma strzemionami SD

Obudowa prostokątna ChOP. Chodnikowa obudowa prostokątna podatna zastępuje prostokątne odrzwia drewniane. Wykonuje się ją w wyrobiskach, w których przewiduje się niewielkie obciążenie pionowe. Wysokość wyrobisk, w których stosowana jest obudowa ChOP wynosi najczęściej 2,7 m a szerokość do 3,6 m. Odrzwia obudowy składają się najczęściej ze stropnicy i dwóch stojaków (rys. 8.36a). Stojak obudowy jest dwuczęściowy i składa się z rdzenia, spodnika i zamka (rys. 8.36b). Obudowa ChOP ma w porównaniu z odrzwiami drewnianymi następujące zalety:

– stojaki wchodzące w skład odrzwi mogą być łatwo ustawione na wymaganą długość, co skraca czas zabudowy odrzwi,

– stojaki mają podporność 15 do 20 kN, przy wyższym natomiast obciążeniu występuje skracanie stojaków, co zabezpiecza je przed zniszczeniem,

– obudowa jest niepalna,

– obudowę tę można stosować wielokrotnie.

Obudowa metalowa rozwidleń wyrobisk korytarzowych. Obudowa ta może być wykonana odrzwiami prostymi lub z zastosowaniem obudowy ŁP. Obudowa rozwidlenia polega na tym, że poprzednio już wykonane wyrobisko chodnikowe poszerza się stopniowo w odległości około 10 m przed narożnikiem rozwidlenia, by można było wykonać rozwidlenie na dwa wyrobiska. W tym celu buduje się coraz to większe odrzwia obudowy ŁP. Po zabudowaniu odrzwi 1 (rys. 8.37) należy zabudować dwa komplety odrzwi mniejszych 2. Na powstałych w ten sposób wlotach nowych wyrobisk należy zabudować po dwa zestawy odrzwi ŁP w odstępach co 0,5 m. Dalsza obudowa wyrobisk wykonywana jest już zgodnie z książką obudowy. Zabezpieczenie stropu rozwidlenia stanowią metalowe stropnice 3, 4 oparte o odrzwia o największym wymiarze i o odrzwia o mniejszym wymiarze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>