0

Obudowa metalowa w górnictwie

Tego rodzaju obudowę stosuje się często jako obudowę pomocniczą w czasie wykonywania obudowy murowanej lub betonowej. Obudowa podatna. Do obudowy podatnej należy obudowa lukami podatnymi ŁP oraz chodnikowa obudowa podatna (prostokątna) ChOP.

Obudowa lukami yodatnumi (ŁP). Obudowa ta znalazła w górnictwie bardzo szerokie zastosowanie. Stosowana jest do obudowy przecznic i chodników, gdzie występują duże ciśnienia górne i boczne. Obudowa lukami ŁP jest bardzo wytrzymała na tąpnięcia. Łuki podatne wyrabiane są ze stali o profilu korytkowym. Odrzwia składają się z trzech łuków, a mianowicie: luku stropnicowego czyli koryta stropnicowego (KS) o przekroju korytkowym i dwóch łuków ociosowych czyli koryt ociosowych (KO) o profilu korytkowym THiDS łączonych strzemionami (rys. 8.25).

Łuki stropnicowe mają mniejszy profil, aby mogły wchodzić w korytka łuków ociosowych (stojaków). Pod wpływem ciśnienia poszczególne segmenty obudowy zachodzą na siebie, stawiając jednak duży opór ciśnieniom, przy czym przekrój chodnika może się zmniejszyć, bez uszkodzenia obudowy. Obudowa może być wykonana jako zamknięta i otwarta. Najczęściej stosuje się obudowę otwartą (rys. 8.26).

Konstrukcję luków ŁP dzieli się w zależności od wielkości łuków (wymiarów poprzecznych wyrobiska w świetle obudowy) (rys. 8,27) i w zależności od ciężaru jednego metra luku. Zgodnie z tym wyróżnia się 10 wielkości odrzwi, których parametry przedstawiono w tabl. 8.3.

Profile MD 16 i MD 18 nie są już produkowane. Są one jeszcze stosowane w kopalniach, aż do ich całkowitego zużycia się. Obecnie elementy lukowe wykonane są z profilu korytkowego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>