0

Obudowa drewniana wieńcowa na słupkach

Obudowa drewniana wieńcowa na słupkach. Obudowa ta różni się od poprzedniej tym, że odstęp pomiędzy poszczególnymi wieńcami wynosi 0,5 do 1,5 m. Pomiędzy wieńcami w narożach oraz w miejscach podziału na przedziały zabudowane są słupki rozpierające poszczególne wieńce (rys. 11.21). Obudowę tę stosuje się w skałach bardziej zwięzłych i mniej wodonośnych niż przy obudowie pełnej. Ociosy zabezpiecza się za pomocą okładzin z desek grubości 25 mm. Po zabudowaniu wieńca podstawowego zakłada się wieńce pośrednie, a w celu usztywnienia obudowy, słupki łączy się zamkiem polskim, wzmacniając dodatkowo połączenie klamrami. Opisana obudowa jest mniej odporna na ruchy górotworu aniżeli pełna, dlatego stosuje się ją w tym przypadku, gdy istnienie szybu obliczone jest na krótki czas, np. 8 do 10 lat.

Obudowa drewniana wieńcoica zawieszona na ciągłach. Obudowy opisane poprzednio wykonywane są z dołu do góry na zgłębieniu pewnego odcinka szybu. Obudowa wieńcowa zawieszana prowadzona jest z góry w dół, w ślad za postępem przodku. Wykonuje się ją z belek, przy czym poziome wieńce podwiesza się jeden do drugiego za pomocą cięgieł, następnie zakłada się słupki i całość ściąga się mocno za pomocą nagwintowanych końców cięgieł. Poszczególne wieńce oklinowuje się i daje za nie okładziny z desek (rys. 11,22). Całą konstrukcję obudowy przygotowuje się na powierzchni, a następnie zakłada w szybie, ' Obudowa murowana z cegły. Obudowa murowana z cegły była powszechnie stosowana. W ostatnich jednak latach udział obudowy z cegły w budownictwie szybowym stale maleje zastępuje ją obudowa betonitowa oraz obudowa betonowa. Zmniejszenie liczby szybów w obudowie z cegły jest wywołane potrzebą zwiększenia postępu głębienia szybów, czego nie można było uzyskać przy bardzo pracochłonnej obudowie z cegły.

Cegła używana do obudowy szybowej nie może zawierać szkodliwych domieszek, jak wapno, margiel, gips, gdyż składniki te pod wpływem zazwyczaj agresywnych wód szybowych rozkładają się. Cegła nie może zawierać składników organicznych, które osłabiają jej wytrzymałość. Do obudowy szybów stosuje się następujące gatunki cegieł:

– pełną o wytrzymałości na ściskanie 15,0 MPa,

– pólklinkier o wytrzymałości na ściskanie 25,0 MPa,

– klinkier o wytrzymałości na ściskanie 35,0 MPa,

– szybową podwójną o wytrzymałości na ściskanie od 16,0 do 18,0 MPa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>