0

Obudowa wyrobisk górniczych

Wielkość ciśnienia, jakie skały wywierają na wyrobisko, jest zależna od właściwości fizycznych danej skały, od warunków zalegania, od wymiarów i kształtu wykonanego w nich wyrobiska.

W celu zabezpieczenia wyrobiska przed ciśnieniem i obrywaniem się skał oraz w celu zabezpieczenia ludzi przed zranieniem przez opadające ze stropu lub ociosów części calizny, stosuje się wzmocnienie wyrobisk za pomocą obudowy. Obudowa t wyrobisk powinna przeciwstawiać się naciskowi skał i zabezpieczyć wyrobisko przed zawałem lub zagnieceniem. Oprócz dostatecznej wytrzymałości, obudowa powinna być również podatna, czyli powinna dopuszczać pewne odkształcenia sprężyste pod naciskiem skał podatność powoduje bardziej równomierną pracę poszczególnych elementów obudowy i zwiększa jej pewność.

Czasami obudowie wyrobisk korytarzowych stawia się dodatkowe zadania, np. ochronę skał przed wietrzeniem, ograniczenie dopływu wody, zabezpieczenie przed wypływem gazów i przed samozapaleniem węgla.

Wymienione zadania może spełnić odpowiednio dobrany rodzaj obudowy, pod warunkiem, że będzie ona wykonana bardzo dokładnie i sumiennie. Obudowa wyrobisk udostępniających i przygotowawczych może być wykonana z różnych materiałów. Rozróżnia się więc obudowę drewnianą, murową, niestalową i mieszano.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>