0

Kształt wyrobiska

Do wymagań technicznych zaliczyć należy wymiary oraz kształt wyrobiska. Ten ostatni związany jest częściowo z warunkami geologicznymi. Wymiary i związany z nimi częściowo kształt wyrobiska wynikają z przeznaczenia wyrobiska, to znaczy zależnie od tego czy wyrobisko ma spełniać rolę chodnika taśmowego, chodnika głównego dwutorowego itp. Produkcja zakładu górniczego prowadzona jest na podstawie tzw. planu ruchu. Techniczny projekt rozwoju kopalni jest podstawą opracowania planu ruchu, zatwierdzonego przez Okręgowy Urząd Górniczy, Częścią składową planu ruchu jest książka obudowy. Zawiera ona rysunki oraz opis obudowy zarówno wyrobisk udostępniających, przygotowawczych, jak i wybierkowych. Obudowa tych wyrobisk zarówno pod względem rodzaju i sposobu obudowy, jak i odległości poszczególnych odrzwi od siebie, musi być wykonywana ściśle według wskazań książki obudowy.

Ustawienie odrzwi. Górnicze przepisy wymagają, by obudowa przodku byia tak prowadzona, by urobek był stale ładowany pod obudową. Dlatego po uzyskaniu postępu przodku należy przed przystąpieniem do ładowania zabezpieczyć odkrytą powierzchnię stropu. Można to wykonać przez zawieszenie stropnicy na udźwigach lub założeniu jej w tzw. gniazdkach.1)

Sposób pierwszy polega na tym, że stropnicę (rys. 8.7) zawiesza się na dwóch udźwigach 1, a każdy z nich jest z kolei zawieszony na dwóch wieszakach stalowych 2. Aby uniknąć skręcania udźwigów, między stropnicę i udźwig wbija się kliny 3. Udźwigi rozpiera się o istniejące stropnice krótkimi klockami. Udźwigi należy założyć tak, by nie przeszkadzały w podbiciu stojaków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>