0

Wykonanie obudowy betonowej

Po przeprowadzeniu wielu prób opracowano w Polsce technologią wykonania obudowy betonowej w warunkach szybu mrożonego do głębokości 400 i więcej metrów. Obudowa betonowa wykonywana jest w tych warunkach ze specjalnie przygotowanego dwufrakcjowego betonu na kruszywie bazaltowym. Uzyskuje on wytrzymałość na ściskanie od 40,0 do 50,0 MN/m2, co zapewnia trwałość obudowy przy dostatecznej jej wodoszczelności.

Dla uniknięcia zbyt dużej liczby połączeń poszczególnych odcinków obudowy wykonuje się ją odcinkami o długości 20 do 30 m, zabezpieczając wpierw zamrożone ociosy szybu obudową prowizoryczną, tzw. obudowę wstępną z cegły klinkierowej, przejmującą ciśnienie zamrożonego plastycznego górotworu do czasu wykonania obudowy ostatecznej betonowej.

W warunkach dużych ciśnień zamrożonego górotworu, gdzie nie wytrzymuje już obudowa wstępna z cegły klinkierowej stosuje się obudowę wstępną z prefabrykowanych profilowanych bloków betonowych tzw. paneli.

W celu zwiększenia wodoszczelności obudowy stosuje się również pomiędzy obudową wstępną a obudową ostateczną wkładkę izolacyjną z folii z tworzyw sztucznych o grubości 3 mm.

Obudowa żelazo-betonowa nie znajduje w budownictwie szybowym dużego zastosowania. Przy metodach specjalnych stosuje się ją przy obudowie opuszczanej, kesonowej, ponadto przy wier- ceniu szybów i głębieniu z zamrażaniem skał. Dużą wadą obudowy żelazo-betonowej jest szybka korozja wkładek stalowych. Czyniono także próbę zastosowania tubingów żelbetowych. Obudowa ta nie wykazała jednak dostatecznej wodoszczelności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>