0

Obudowa betonowa

Po wykonaniu murów oporowych wykonuje się sklepienie ubijając beton za odeskowaniem podobnie jak przy obudowie murowanej. Betonowanie należy prowadzić bez przerw. Jeżeli w betonowaniu nastąpi przerwa, chociażby na kilkanaście godzin, to przed założeniem nowego betonu, powierzchnię poprzedniej warstwy należy oczyścić z kurzu i obficie zlać wodą.

Odeskowanie ścian można zdjąć po 24 do 36 godzinach, najczęściej zdejmuje się po dwóch pełnych dobach. Odeskowanie sklepienia rozbiera się nie wcześniej jak po 10 do 12 dobach.

Zaletą obudowy betonowej jest jej duża trwałość, dobra izolacja skał i ogniotrwałość, wadą natomiast jest długi okres twardnienia i trudna naprawa uszkodzeń obudowy.

Obudowa betonowa – natryskowa (torkretowa). Obudowa ta polega na pokrywaniu warstwą betonu przez natryskiwanie stropu i ociosów wyrobiska w celu ich wzmocnienia lub uszczelnienia. Czynność pokrywania wyrobiska betonem natryskowym nazywa się torkretowaniem a maszynę użytą do natryskiwania nazywa się torkretnicą. Grubość wykonywanej warstwy torkretu wynosi do 15 cm i więcej, W wyrobiskach warstwę betonu można dawać bezpośrednio na skałę lub na ustawione żbrojenie co umożliwia uzyskanie obudowy żelbetowej bez konieczności ustawiania w wyrobisku odeskowania. Obudowa torkretowa ochrania skały przed odspajaniem się ich części od górotworu i zapobiega wietrzeniu skał. Wytrzymałość betonu torkretowego na ściskanie wynosi 24 do 50 MPa i na zginanie 3 do 15 MPa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>