0

Spłonka górnicza

Czapeczka chroni mieszankę inicjującą przed działaniem wilgoci. Obecnie stosowane są w kopalniach dwa rodzaje spłonek: spłonki górnicze ZnT i ZnP, gdzie pierwszy symbol (Zn) oznacza rodzaj materiału łuski, drugi określa rodzaj materiału wtórnego.

Spłonki pakowane są po 100 sztuk w pudełka tekturowe oklejone następnie papierem i parafinowane. Pięć pudełek tworzy paczkę, która jest oklejona papierem i etykietą i parafinowana. Paczki ładowane są do skrzynek drewnianych o podwójnych ścianach, między którymi znajdują się wióry.

Lont detonujący. Ma on rdzeń z mieszaniny materiałów wybuchowych łatwo detonujących, trotylu lub tetrylu, żelatyny wybuchowej z dodatkiem piorunianu rtęci (lont tetrylowy) lub pentrytu (lont pentrytowy). Rdzeń owinęty jest oplotami pokrytymi naturalną lub sztuczną powloką plastyczną. Lont detonujący nie może być odpalany płomieniem lecz detonacją MW kruszącego lub spłonki. Barwa powłoki lontów jest następująca:

– cielista – dla lontu wodoszczelnego,

– niebieska – dla lontu wodoszczelnego ciśnieniowego. Barwa powłoki lontu wodoszczelnego została zmieniona z czerwonej na cielistą Pismem Okólnym WUG nr 18 z 7 V 1969 roku. '

Szybkość detonacji lontu wynosi od 3000 do 7000 m/s. Zgodnie z decyzją Wyższego Urzędu Górniczego wolno w kopalniach stosować:

– lont detonujący pentrytowy wodoszczelny, który może być stosowany w polach niemetanowych, w robotach kamiennych i węglowych w pokładach klasy A i B zagrożenia pyłowego przy wszystkich dozwolonych metodach strzelania i we wszystkich typach wyrobisk górniczych,

– lont detonujący pentrytowy ciśnieniowy, który można stosować w polach metanowych kategorii pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej zagrożenia metanowego, przy wszystkich dozwolonych metodach strzelania i we wszystkich typach wyrobisk górniczych.

Zapalniki elektryczne ostre. Zapalnik elektryczny (ZE) ostry jest to zapalnik wraz ze spłonką osadzoną w nim fabrycznie (rys. 9.3), Zaletą ich jest większa’odporność na wilgoć, prostota i pewność w użyciu, jednak wymagane jest zachowanie dużej ostrożności przy obchodzeniu się z nimi. ZE ostre mogą działać momentalnie lub z pewnym opóźnieniem jeden w stosunku do drugiego. Gdy pomiędzy główką zapalnika a spłonką umieszczony zostanie opóźniacz, wówczas można uzyskać różny czas ich zadziałania a więc odpalenia ładunków MW w otworach.

Działanie zapalników. Z chwilą włączenia prądu elektrycznego w obwód ZE następuje wydzielenie się ciepła i wzrost tem- peratury mostka, a zarazem przylegającej do niego masy zapal- czej. Reakcja spalania obejmuje cala masę zapalczą i płomień jej doprowadza do detonacji MW inicjującego znajdującego się w spłonce lub też zapala opóźniacz w ZE zwłocznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>