0

Roboty przygotowawcze

Po opracowaniu wstępnego projektu głębienia szybu przystępuje się do wykonania prac przygotowawczych do głębienia szybu. Na prace te składają się:

– wiercenie otworów mrożeniowych,

– roboty budowlane,

– roboty montażowe.

Dla przyspieszenia głębienia szybu roboty te wykonuje się w miarę możności równocześnie. Wiercenie otworów mrożeniowych. Wiercenie otworów mrożeniowych rozpoczyna sią od wykonania w miejscu założenia szybu tzw. płyty wiertniczej z betonu lub też od zrobienia specjalnego pomostu wiertniczego'. Płytę lub pomost wykonuje się dla ułatwienia przesuwania ciężkich urządzeń wiertniczych od otworu do otworu. W płycie rozmieszcza się studzienki w miejscach, gdzie mają być wiercone otwory mrożeniowe. Liczba tych otworów wynosi zależnie od średnicy i głębokości mrożenia od dwudziestu do czterdziestu kilku. Otwory wierci się równocześnie dwoma lub trzema urządzeniami wiertniczymi. Obecnie stosuje się do wiercenia głębokich otworów mrożeniowych (powyżej 200 m) ciężkie wiertnice systemu rotary. Odpowiednie wyposażenie wiertnic oraz stosowany sposób wierceń umożliwia uzyskanie przy obrotowym systemie wierceń otworów mrożeniowych dostatecznie pionowych, jak również znacznego postępu wierceń, wynoszącego ponad 3000 m na jedną wiertnicę miesięcznie. Za- sadniczą sprawą przy wierceniu jest wykonanie otworów prostych, pionowych. Pionowość odwiertów kontroluje się specjalnymi przyrządami pomiarowymi. Jeżeli otwór będzie skrzywiony, odległość jego od sąsiednich może być większa. Cylindry zamrożonej skały wokół otworów mogą się nie połączyć i przez przerwy w płaszczu zamrożonej skały może się wedrzeć ku- rzawka.

Po odwierceniu otworu wpuszcza się do niego rurę mroże- niową o średnicy 134, 141 lub 168 mm, zamkniętą u dołu i zakończoną butem w postaci ostrego stożka dla ułatwienia zapuszczania jej do odwiertu. W czasie opuszczania rur kontroluje się ich szczelność, ponieważ przeciekanie z rur roztworu zamrażającego powoduje, że w miejscach wyciekania skała nie zostanie zamrożona i kurzawka może się wedrzeć do szybu.

Roboty budowlane. Przy głębieniu szybu z zamrażaniem skał należy wykonać, oprócz normalnie potrzebnych budynków przy głębieniu szybu zwykłym sposobem, fundamenty i budynek dla zespołu maszyn mrożeniowych oraz specjalnie wykształtowaną głowicę szybową (rys. 11.46) z pomieszczeniem na ujścia poszczególnych otworów mrożeniowych, czyli z tzw. piumicą mrożę- niową. W piwnicy tej znajdują się głowice 2 otworów mrożeniowych 1, przewody doprowadzające 3 i odprowadzające 4 ciecz zamrażającą oraz pierścień mrożeniowy 5. Należy również doprowadzić odpowiednią ilość wody chłodzącej dla sprężarek zespołu mrożeniowego.

Roboty montażowe. Spośród robót montażowych wchodzi dodatkowo, obok montażu urządzeń służących normalnie do głąbienia szybu, montaż urządzenia do zamrażania i instalacji doprowadzającej czynnik chłodzący do szybu, montaż instalacji obiegu wody chłodzącej oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości energii elektrycznej.

Po zmontowaniu całości urządzenia mrożeniowego i wykonaniu prób przystępuje się do mrożenia skał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>