0

Wiercenie obrotowe mechaniczne

Wiercenie obrotowe mechaniczne polega na tym, że do wykonywania poszczególnych czynności, jak wiercenia, opuszczania i wyciągania świdra, usuwania zwiercin i innych, stosowane są urządzenia wiertnicze zaopatrzone w jeden lub kilka silników napędowych. Dla umożliwienia opuszczania i wyciągania przewodu i przyrządu wiertniczego oraz opuszczania rur okładzinowych zabezpieczających otwór przed zaciśnięciem, stosuje się wieże lub maszty wiertnicze.

Wiercenia obrotowe mechaniczne mogą być wykonane jako pełne lub rdzeniowe. Wiercenia rdzeniotoe pozwalają wprawdzie na uzyskiwanie bardzo dokładnego obrazu przewierconych skał w postaci nienaruszonego rdzenia wiertniczego, są jednak bardzo kosztowne i dlatego stosowane są przeważnie w robotach poszukiwawczych i to tylko w tych przypadkach, gdy chodzi o bardzo dokładny stopień rozpoznania przewiercanych skał, np. dla badań minera- logiczno-petrograficznych lub przy niektórych wierceniach rotacyjnych.

Narzędziem wiertniczym przy wierceniu rdzeniowym jest koronka wiertnicza. Jest to stalowy pierścień o średnicy 45 do 150 mm i więcej, nagwintowany u góry, w celu połączenia go z dalszymi częściami przewodu wiertniczego, a w dolnym końcu zaopatrzony w zęby, diamenty lub ostrza z węglików spiekanych zależnie od twardości przewiercanych skał (rys. 3.27), Koronki uzębione (rys. 3.27a) stosuje się do wiercenia w skałach miękkich, a do wiercenia w skałach twardych i bardzo twardych koronki diamentowe (rys. 3.27b) lub koronki z twardymi spiekami na rys. 3.28. Składa się on z koronki wiertniczej i, urywacza rdzeni 2, łącznika 3, rury rdzeniowej 4, łącznika 5 do połączenia rury rdzeniowej z rurą osadnikową 6, oraz z łącznika 8 do połączenia przyrządu wiertniczego z rurami płuczkowymi 7.

Urywacz rdzeni służy do odrywania rdzeni od calizny w celu wyciągania ich w stanie nienaruszonym na powierzchnię. Ury- wacze rdzeni bywają pierścieniowe lub sprężynowe. Jednym z najprostszych jest urywacz sprężynowy przedstawiony na rys. 3.29. Jest on umieszczony wewnątrz koronki 1 i składa się z pochylonych stożkowo sprężyn 2, przymocowanych do kadłuba koronki śrubami 3. W czasie wiercenia rdzeń odchyla i przyciska sprężyny do kadłuba koronki, a przy wyciąganiu przyrządu do góry sprężyny te wcinają się w rdzeń i odrywają go od calizny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>