0

Urządzenie pomostu wahadłowego

Opisane urządzenie pomostu wahadłowego zblokowane jest z ruchem klatek, automatycznie można opuszczać pomost do pozycji poziomej tylko wtedy, gdy na poziomie pomostu w szybie zatrzyma się klatka. Przy przejeżdżaniu klatki przez poziom, na którym znajduje się pomost wahadłowy, do poziomu niższego pomost nie opada. Ma to na celu wykluczenie wpadnięcia wozu do szybu. „

Opisane urządzenia poruszane są powietrzem sprężonym. Zbiorniki wyrównawcze powietrza sprężonego, przewody powietrzne wraz z zaworami oraz cały system dźwigni znajdują się pod poziomem podszybia. Urządzenie to zapewnia całkowicie automatyczne zapychanie i wypychanie wozów z klatki oraz zdalne sterowanie ich ruchem z jednego stanowiska sygnalisty.

Z tego stanowiska reguluje się również za pomocą pneumatycznych zapychaków lub kolejek łańcuchowych stopniowe podciąganie załadowanych wozów w kierunku szybu. Przed pomostem wahadłowym znajduje się również automatycznie sterowane urządzenie zaporowe zatrzymujące wozy, by nie wjechały samoczynnie na pomost wahadłowy i nie spadły do szybu.

Dla zapewnienia dostatecznej przelotowości, podszybie musi mieć odpowiednie wymiary. Długość i szerokość podszybia powinny być takie, by pozwalały na nagromadzenie pewnego zapasu wozów załadowanych przybywających z oddziałów wydobywczych, Jest to konieczne ze względu na równomierną pracę szybu. Musi być również dostateczne miejsce w wyrobiskach podszybia dla manewrowania lokomotywami i formowania pociągów. Zależnie od projektowanej zdolności wydobywczej szybu muszą być przeliczone długości torów dla wozów załadowanych, próżnych i do manewrowania.

W niektórych przypadkach dla wydatnego zwiększenia przelotowości szybu i podszybia wykonuje się dwupoziomowe zapychanie i wypychanie wozów z klatek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>