0

Przewietrzanie szybów

Szyby głębione w skałach nadkładowych bez stosowania materiałów wybuchowych można przewietrzać w sposób naturalny przez dyfuzję do głębokości 30 m. Sztuczne przewietrzanie szybu stosuje się w celu dostarczenia powietrza świeżego do przodku, usunięcia gazów po strzelaniu oraz gazów trujących, duszących i wybuchowych, wydzielających się ze skał. Dobre przewietrzanie szybu wpływa nie tylko na poprawę bezpieczeństwa i higie- nicznych warunków pracy załogi w szybie, lecz również na postąp głębienia szybu (szybsze przewietrzanie po strzałach).

Szyb przewietrza się za pomocą zespołu złożonego z lutni i wentylatora. Używa się lutni o długości 2 do 3 m, średnicy 400, 500, 600, 700 i 1000 mm. Na obu końcach lutnie mają zgrubienia podtrzymujące luźne kołnierze z otworami na śruby, którymi łączy się poszczególne lutnie ze sobą (rys. 11.6). Lutnie mogą być przymocowane do obudowy szybu, zbrojenia szybu (rys. 11.7a) łub też zawieszone na linach (rys. 11.7b), nawiniętych na dwa wolnobieżne kołowroty z napędem elektrycznym. Wychodzące na powierzchnię lutnie łączy się za pomocą kolana i poziomo ułożonego odcinka lutni z wentylatorem. Dla szybów głębionych z powierzchni i nie mających połączenia wentylacyjnego z kopalnią, wentylator instaluje się na powierzchni w odległości 20 m od szybu. Dla uzyskania lepszych warunków przewietrzania lutnie doprowadza się możliwie blisko do przodku (10 do 16 m). Intensywność przewietrzania szybu musi być największa po odpaleniu ładunków MW, później intensywność ta

Lutniociąg zawieszony na zbrojeniu szybu przedłuża się przez dopinanie lutni do dolnego końca lutniociągu. Przedłużanie lutniociągu zawieszonego, na linach wykonuje się na powierzchni, rozpinając lutniociąg na połączeniu z kolanem i dopinając lutnię liny, w miarę odpinania lutni i umocowania ich do lin prowadniczych, odwija się stopniowo z kołowrotu, opuszczając lutniociąg w dół. W celu polepszenia przewietrzania, lutniociąg blaszany przedłuża się za pomocą lutniociągu parcianego 6 do 10 m od dna szybu.

Zazwyczaj stosowana jest wentylacja tłocząca, gdyż zapewnia korzystniejsze warunki przewietrzania. Tak gazy odstrzałowe, jak i inne wydzielające się szkodliwe gazy (oprócz dwutlenku węgla), mają skłonność do unoszenia się ku górze. Ta właściwość ułatwia im przepływ pełnym przekrojem szybu do góry, gdyż są one wypychane przez powietrze świeże tłoczone do przodku lutniociągiem. Dla skrócenia czasu przewietrzania po strzałach, stosuje się w szybach głębokich kombinowany system wentylacji ssąco-tłoczącej. W szybie zabudowuje się dwa lutniociągi, z których jeden tłoczy powietrze świeże, a drugi ssie gazy odstrzałowe. Wydajność wentylatora ssącego powinna być większa o 10 do 20% od wydajności wentylatora tłoczącego. Po usunięciu gazów odstrzałowych szyb przewietrza się wentylatorem tłoczącym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>