0

Poszukiwania geofizyczne

Geofizyka zajmuje się badaniami własności mechanicznych, magnetycznych, radioaktywnych, elektrycznych i cieplnych skal we wnętrzu Ziemi oraz na ich podstawie ustala rodzaje minerałów zawartych w głębi Ziemi i ich stan fizyczny. Geofizyka stosowana ma na celu poszukiwanie złóż kopalin użytecznych.

Przeważająca część złóż kopalin użytecznych zalega pod cieńszą lub grubszą warstwą skał płonnych. Pewną ilość złóż można wykryć, a nawet określić ich kształt i głębokość zalegania, za pomocą badań geofizycznych prowadzonych na powierzchni ziemi.

Poszukiwania (badania) geofizyczne polegają na wykorzystaniu niektórych własności fizycznych skał, np. gęstości, przenikliwości magnetycznej, przewodności elektrycznej, przewodzenia fal sejsmicznych, elektromagnetycznych albo radioaktywnych.

Te własności skał występujących pod powierzchnią ziemi można zmierzyć za pomocą odpowiednich przyrządów lub aparatów bez konieczności wykonywania kosztownych poszukiwań górniczych. W zależności od tego, jakie własności fizyczne są mierzone, rozróżnia się następujące metody badań geofizycznych:

– magnetyczną,

– grawimetryczną,

– elektryczną,

– radiometryczną,

– sejsmiczną,

– radioaktywną.

Badania geofizyczne mogą być prowadzone jedną lub kilkoma metodami równocześnie. Zaletą tych badań jest ich szybkość i taniość oraz znaczna dokładność określania potrzebnych danych.

Przy poszukiwaniach geofizycznych głębokość bądź miejsce badania nie odgrywają dużej roli w przeciwieństwie do robót poszukiwawczych górniczych, w których każdy dalszy metr głębokości powiększa koszt i przedłuża czas wykonania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>