0

Obudowa tymczasowa

Przez obudowę tymczasową szybu rozumie się taką obudowę, którą zabezpiecza się ociosy szybu w zgłębionym odcinku przed obrywaniem się i wypadaniem brył skalnych, aż do czasu wykonania obudowy ostatecznej. Obudowę tymczasową wykonuje się jednocześnie z wybieraniem skały i prowadzi się ją w dół w ślad za posuwającym się przodkiem szybu w taki sposób, aby odległość jej od przodku nie przekraczała 3 m.

Przy głębieniu szybów o przekroju okrągłym obudowę tymczasową wykonuje się najczęściej z pierścieni stalowych, podwieszanych z góry w dół na cięgłach. Pierścienie obudowy tymczasowej wykonuje się ze stali o profilu korytkowym. Każdy pierścień składa się z sześciu do ośmiu oddzielnych członów. Masa jednego członu wynosi od 60 do 70 kg. Poszczególne człony pierścienia łączy się za pomocą nakładek ze stali o profilu ceo- wym, o przekroju mniejszym aniżeli pierścienie. Nakładki łączy się z członami pierścienia z jednej strony za pomocą śrub, z drugiej zaś za pomocą hakowych sworzni (rys. 11.18). Tak człony pierścienia jak i nadkładka mają po kilka otworów, co umożliwia zmianę średnicy pierścienia i dopasowanie go do wymiaru średnicy szybu w wyłomie.

W czasie wykonywania obudowy ostatecznej demontuje się obudowę tymczasową, utrzymując między nią a wznoszoną obudową odstęp 1,0 do 2,0 m. Zdemontowane pierścienie transportowane są na powierzchnię, gdzie się je naprawia i przygotowuje do ponownego użycia. Wyciąganie członów pierścieni oraz ich opuszczanie odbywa się za pomocą uchwytu pozwalającego na opuszczanie naraz kilka elementów. Jeżeli szyb głębiony jest w skałach słabych i zawodnionych a obudowa jest zbyt ściśnięta 28 Górnictwo, cz, I i demontowanie jej jest niebezpieczne, to obudowy tymczasowej nie demontuje się lecz zamurowuje.

Zamiast obudowy tymczasowej stalowej stosuje się obecnie tzw. obudowę wstępną. Może ona być wykonana z cegły, beto- nitów kształtowych bloków betonowych (tzw. paneli) lub z betonu monolitycznego.

Po zgłębieniu szybu w obudowie wstępnej na głębokość kilkudziesięciu do kilkuset metrów (w zależności od przyjętej technologii) wykonuje się obudowę ostateczną, najczęściej z betonu monolitycznego.

Przy głębieniu szybów w bardzo mocnych piaskowcach oraz łupkach piaszczystych można, zależnie od wytrzymałości skal głębionego odcinka, pozostawić ociosy szybu bez obudowy tymczasowej na długości: w łupkach 5 do 6 m, w piaskowcach do 10 m.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>