0

Głębienie szybów metodami specjalnymi

Do specjalnych metod głębienia szybów zaliczyć należy te metody, przy których przed przystąpieniem do bezpośredniego urabiania skał wykonuje się różnego rodzaju zabiegi umożliwiające urabianie i wybieranie skały oraz wykonanie obudowy ostatecznej szybu. Konieczność zastosowania specjalnych metod głębienia zachodzi w tych przypadkach, gdy:

– głębienie szybu w skałach wodonośnych i zwięzłych (np. piaskowcach, wapieniach) metodą zwykłą wskutek dużego dopływu wody jest bardzo utrudnione i nieopłacalne łub wręcz niemożliwe,

– głębienie szybu metodą zwykłą w skałach zawodnionych o małej zwięzłości lub kurzawkowych jest niemożliwe.

Spośród specjalnych metod głębienia szybów omówione zostaną metody, z których większość znajduje zastosowanie przy głębieniu szybów w górnictwie polskim. Metodami tymi, poza omówioną już w podręczniku dla klasy II (Górnictwo cz. I) metodą obudowy wbijanej oraz obudowy opuszczanej, są:

– m.etoda kesonowa,

– metoda obniżania poziomu wód gruntowych,

metoda chemicznego zestalania skał,

– metoda fizycznego utwardzania skał przez:

– cementację,

– glinizację,

– hituminizację,

– metoda wiercenia szybów,

– metoda zamrażania skal.

Metody te mogą być stosowane przy głębieniu szybu oddzielnie, kolejno (np. wpierw metoda obudowy wbijanej, a później metoda obudowy opuszczanej) lub łącznie (np. metoda kesonowa w połączeniu z obniżaniem poziomu wód gruntowych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>