0

Zastosowanie węgla kamiennego

Główne zastosowanie jakie ma węgiel kamienny w Polsce zanjdujemy przedewszystkim w energetyce. Elektrownie oraz elektrociepłownie węglowe stanowią w Polsce podstawowe źródło energii . Poza tym węgiel kamienny wykorzystuje się również w chemicznym przemyśle przy produkcji kosmetyków oraz pestycydów. Węglowe elektrownie mogą wykorzystywać cieplną energię powstającą przy procesie spalania paliw, by przetwarzać ją w kinetyczną energię obrotowego ruchu turbin, następnie zaś w energię elektryczną przy użyciu generatorów. Metoda otrzymywania z węgla energii jest rozwiązaniem w różnym stopniu opłacalnym, w zależności od kraju, w którym jest stosowana. Jest to korzystny sposób w momencie, gdy węgiel jest w danym miejscu tani i łatwo dostępny. Podstawowymi dwoma elementami węglowej siłowni są kocioł oraz turbozespół plus urządzenia dodatkowe. Węgla możemy również używać do palenia w piecu w zimę, jest to bardzo oszczędne rozwiązanie, ponieważ raz zasypany piec utrzymuje ciepło przez bardzo długi okres.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>