0

Wymiary przedziału wyciągowego

Wymiary przedziału wyciągowego zależą od wymiarów naczyń wydobywczych i od ustalonych przepisami górniczymi najmniejszych odległości pomiędzy tymi naczyniami oraz pomiędzy nimi a uzbrojeniem i ścianami szybu.

Przedział drabinowy jest zapasowym (awaryjnym) wyjściem z kopalni dla załogi w przypadku unieruchomienia maszyny wyciągowej. Przedział drabinowy powinien być urządzony tak, aby był do niego łatwy dostęp z podszybia ma on wymiary uwzględnione w przepisach górniczych. Przedział ten musi być oddzielony od innych przedziałów na całej długości wytrzymałą przegrodą. Drabiny szybowe w przedziale drabinowym należy ustawić z nachyleniem nie większym niż 80°. Co 8 m zakłada się w przedziale drabinowym pomosty spoczynkowe i dla przejścia ludzi wykonuje się otwory o takich wymiarach, aby mógł przez nie przejść np. w czasie wypadku – człowiek niosący na plecach aparat oddechowy.

Przedział rurowo-kablowy umieszczony jest zwykle w sąsiedztwie przedziału drabinowego. Wymiary przedziału są uzależnione od liczby i wymiarów kabli i rur. W przedziale rurowym prowadzi się najczęściej rurociągi wodne, rurociągi powietrza sprężonego, rurociągi podsadzkowe oraz kable wysokiego i niskiego napięcia.

Wymiary szybów mogą być różne i zależą od przeznaczenia szybów. Wymiary poprzecznego przekroju szybów zależą od rozmieszczenia i wymiarów przedziałów szybowych, od rodzaju obudowy szybu i od uzbrojenia szybu.

Główne szyby wydobywcze głębi się o średnicy 4 do 7,5 m, a przy większych głębokościach nawet 9 m i więcej, gdyż w szybie takim można umieścić dwa wyciągi, co jest bardziej opłacalne, ponieważ głębienie jednego szybu o dużej średnicy jest mniej kosztowne niż dwóch szybów o mniejszych średnicach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>