0

Wyciskanie spągu

Po wykonaniu wyrobiska występują naprężenia i odkształcenia nie tylko w skale stropowej, lecz również i w skale spągowej. Naprężenia te wywołują odpowiednie ugięcie warstwy spągowej i jej odkształcenie, proporcjonalne do występujących naprężeń pionowych (rys. 6.16).

Odkształcenia spągu są tym większe i tym mniejszą obejmują przestrzeń, im krótsza jest właściwa danym skałom fala. Są one zatem większe w przypadku zalegania w spągu pokładu łupku (krótka fala) i mniejsze przy piaskowcu (dłuższa fala). Wyciskanie spągu powoduje podniesienie do góry krawędzi calizny, a więc i dźwignięcie w tym miejscu stropu. Przyczynia się to do zwiększenia skutków ciśnienia stropu na przodek, a więc jest zjawiskiem sprzyjającym urabialności węgla głównie w wyrobiskach eksploatacyjnych. Ponadto ułatwia ono odprężenie węgla w przodku, a wskutek tego dla wykorzystania zjawiska wyciskania spągu przy urabianiu należy stosować odpowiednio duży postęp przodku.

Wyciskanie spągu, zwłaszcza plastycznego, pojawia się również przy prowadzeniu chodników sprawia ono kłopoty przy utrzymaniu chodników (obudowy, torów i tras przenośników). Powoduje to często konieczność wykonywania dodatkowej pracy, tzw. yobierki spągu.

W”pokładach silnie nachylonych i stromych wyciskanie spągu jest równie niebezpieczne jak obrywanie się skał stropowych, gdyż wyciskana skała staczając się po pochyłości grozi wypadkiem. W takich pokładach ciśnienie boczne powodować może niekiedy przesuwanie się (pełzanie) -warstw w kierunku upadu, co występuje w chodnikach prowadzonych po rozciągłości, w których wtedy szczególnie narażona jest calizna węglowa od strony wzniosu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>