0

Wieże do głębienia szybów

Do głębienia szybów stosuje się wieże tymczasowe, przeznaczone specjalnie do głębienia szybów, lub też wieże typu kopalnianego. Wieże drugiego typu mogą być używane jako ostateczne lub prowizoryczne – tylko w okresie głębienia szybów i robót poziomych udostępniających (rys. 11.2).

Wieże tymczasowe do głębienia szybu wykonuje się ze stali profilowej lub rur stalowych. Wieże tymczasowe można stosować wielokrotnie. Wieżę montuje się przy użyciu masztu montażowego lub żurawia. Dla skrócenia czasu montaż wieży typu kopalnianego odbywa się między innymi przez wydźwignięcie zmontowanych uprzednio na ziemi w pozycji leżącej elementów wieży. Wieże tymczasowe o konstrukcji rurowej montuje się sposobem nasuwania. Polega to na przesunięciu- wieży na właściwe fundamenty po specjalnie przygotowanej drodze jezdnej z miejsca jej montażu znajdującego się o kilkanaście metrów od szybu.

Wieża szybowa wyposażona jest w urządzenia, na które składają się: pomost roboczy, pomost wyładowczy, wysyp, urządzenie do podtrzymywania sanek i opróżniania kubła,, pomost wyłącznika krańcowego wraz z wyłącznikiem, pomost kół linowych.

Pomost roboczy wykonany zazwyczaj z bali drewnianych jest ułożony na konstrukcji z dźwigarów stalowych zamocowanych w murze szybowym na zrębie szybu. W pomoście znajdują się otwory dla kubłów, lutni, rur, kabli oraz wejście do przedziału drabinowego. Otwór dla przejścia kubłów zamyka się dwiema dwudzielnymi klapami wytrzymującymi obciążenie załadowanego kubła. Wierzchnia strona klap pokryta jest blachą zabezpieczającą je przed szybkim zużyciem. Z wierzchu przytwierdzone są do’klap odcinki szyn, umożliwiające wjazd na klapy platform do wyładunku i załadunku ciężkich urządzeńtransporlowanych do szybu. Dla łatwiejszego odmykania klap umocowuje- się do nich, oprócz uchwytów, przeciwciężary równoważące ciężar klap. Przy klapach większych rozmiarów stosuje się automatyczne otwieranie klap za pomocą powietrza sprężonego lub energii elektrycznej. .

Pomost wyładowczy dla urobku znajduje się na wysokości 3,0 do 4,0 m powyżej pomostu roboczego. Wysyp wraz z pomostem służą do opróżniania kubłów z urobku. Urządzenie to składa się z konstrukcji nośnej, górnych klap i leja zsypowego. Klapy zabezpieczają dodatkowo (oprócz pomostu roboczego) szyb przed spadaniem kawałków urobku. Właściwy wysyp zbudowany jest w postaci leja zsypowego i służy do chwilowego gromadzenia urobku, skąd samoczynnie zsypuje się on do podstawionych wozów lub samochodów. Leje zsypowe buduje się przeważnie z zamknięciem. Zamykanie i otwieranie leja wypustu odbywa się za pomocą układu dźwigni i powietrza sprężonego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>