0

Uzbrajanie środków zapalających

Uzbrajanie środków zapalających (lontów, zapalników). Uzbrajanie, czyli zaopatrywanie środków zapalających w spłonki, musi odbywać się przy skrzyni strzałowej i to bezpośrednio przed ich użyciem. W przypadku niemożności uzbrojenia zapalników przy skrzyni, strzałowy powinien otrzymać zapalniki ostre, ponieważ czynność uzbrajania wtedy odpada. Kolejność czynności uzbrajania lontu spłonką jest następująca:

– Przed użyciem spłonki należy sprawdzić, czy nie jest ona wewnątrz zanieczyszczona. Jeżeli tak, to zanieczyszczenie usuwa się przez ostrożne stukanie otwartym końcem spłonki o paznokieć palca lub ręką trzymającą spłonkę o drugą rękę. Zabronione jest wydmuchiwanie i wydłubywanie zanieczyszczeń jakimkolwiek przedmiotem, gdyż przy wydmuchiwaniu za- wilgaca się spłonkę, a wydłubywanie może spowodować detonację spłonki.

– Należy starannie zbadać lont, czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń w razie stwierdzenia uszkodzenia należy uszkodzone kawałki lontu wyciąć.

– Z obydwu końców krążka lontu odcina się po 5 cm, w celu uniknięcia niewypałów, gdyż kozice lontu mogą być zawilgocone i niezdatne do użytku.

– Kawałki lontu potrzebnej długości odcina się na deseczce nożem. Ten koniec lontu, który zostanie włożony do spłonki, powinien być obcięty prostopadle do jego długości (rys. 10.20), drugi koniec lontu powinien być ucięty skośnie (rys. 10.20), w celu zwiększenia powierzchni' rdzenia prochowego i ułatwienia zapalenia.

Świeżo odcięty koniec lontu wkłada się ostrożnie do łuski spłonki, aż do zetknięcia się z metalową czapeczką pokrywającą ładunek spłonki.

– Lont umocowuje się w spłonce przez zaciśnięcie łuski spłonki, od strony jej otwartego końca, specjalnymi kleszczykami lub przyrządem do zaciskania. Łuski spłonki nie należy zaciskać zbyt silnie, aby nie uszkodzić rdzenia prochowego lontu lub nie uszkodzić łuski spłonki. Nie wolno zaciskać spłonki w miejscu, gdzie znajduje SIĘ ładunek, ani zaciskać spłonki zębami, gdyż może to spowodować detonację spłonki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>