0

Spłonka z lontem

Spłonkę z lontem zagłębia się w materiale na 2/3 jej długości, aby lont nie dotykał materiału wybuchowego, gdyż iskrzenie się lontu mogłoby spowodować deflagrację materiału. Kolejne fazy uzbrajania środków zapalających (lontu) oraz przygotowanie naboju udarowego ilustruje rys. 10.21.

Po przygotowaniu naboju udarowego rozpoczyna się ładowanie otworu strzałowego, po uprzednim wyczyszczeniu go gracką z pozostałych w nim zwiercin.

Sposób użycia lontu detonującego pentrytowego jako środka inicjującego. Użycie lontu detonującego pentrytowego przy robotach strzelniczych jest określone specjalną instrukcją.

Lont detonujący służy do inicjowania detonacji wydłużonych i rozdzielonych ładunków MW w otworach strzałowych. Lont detonujący umieszczony wzdłuż ładunków MW zapobiega powstawaniu częściowych niewypałów.

Sposób posługiwania się lontem detonującym. Cięcie lontu powinno odbywać się za pomocą ostrego noża – jednym pociągnięciem na drewnianej podkładce. Cięcie lontu po przywiązaniu naboju MW jest zabronione. Nie wolno przycinać lontu przez uderzenie np. siekierą. Świeżo obcięte końce lontu należy zabezpieczyć przez owinięcie taśmą izolacyjną.

W otworach strzałowych o długości do 3 m można używać pojedynczej linii lontu detonującego. W otworach strzałowych o długości powyżej 3 m należy używać podwójnej linii lontu detonującego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>